Systematyczne przygotowanie do klasy 4

Progresywna struktura podręczników zmienia się wraz z uczniami. Elementy wprowadzające do kursu gramatyki, ortografii oraz zasad poprawnościowych już od klasy pierwszej. Rzetelne i efektywne wyćwiczenie kluczowych umiejętności czy trzyletni kurs Jak się uczyć - wszystko służy temu, aby pomóc nauczycielom kształtować kluczowe kompetencji tak bardzo potrzebne na kolejnych etapach edukacji i w życiu.

Progresywna struktura

Progresywna struktura pakietu podąża za rozwojem dziecka i stopniowo przygotowuje je do drugiego etapu edukacyjnego, na którym każdy przedmiot traktowany jest osobno.

Nauka ortografii

Począwszy od klasy pierwszej aż po klasę trzecią w podręczniku osobne strony zostały poświęcone nauce ortografii.
Wykorzystują one m.in.: mnemotechnikę, skojarzenia, twórcze myślenie, naturalną pomysłowość dzieci i ich skłonność do zabawy w kalambury.

Ćwiczenie kluczowych umiejętności

Skorelowane z serią dodatkowe zeszyty dla ucznia pomogą rzetelnie i efektywnie wyćwiczyć kluczowe umiejętności,
np. sporządzanie notatek, czytanie ze zrozumieniem tekstów informacyjnych, czytanie wykresów i tabel.

Budowanie umiejętności samokształcenia
poprzez tworzenie indywidualnych strategii uczenia

W Książkach Nauczyciela na stronach Jak się uczyć pokazujemy, jak można zorganizować proces uczenia się.

Wszystkie rozwiązania

Solidne wsparcie nauczyciela

Do serii przygotowaliśmy materiały metodyczne, zarówno papierowe jak i multimedialne, które pozwolą rozwinąć kompetencje wychowawcy, inspirować i angażować uczniów.

Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Atrakcyjna szata graficzna, przemyślany kurs czytania i pisania oraz angażująca matematyka wciągną uczniów do nauki.

Eksploracja świata wiedzy, odkrywanie talentów i uzdolnień

Rozwijanie potencjału dzieci, wspieranie ich rozwoju, przekazywanie wiedzy, doskonalenie umiejętności i talentów to trudne i odpowiedzialne zadania.