Przyjaźń, empatia i tolerancja jako czynniki ewolucji człowieka

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli biologii przeprowadzonego przez prof. Piotra Dawidowicza.

O prowadzącym:

prof. Piotr Dawidowicz – pracownik na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą ekologii i ochrony ekosystemów wodnych, a także ekologii behawioralnej i ekologii ewolucyjnej. Jest autorem blisko 50 publikacji z tych dziedzin, zasiada w radach redakcyjnych 3 prestiżowych międzynarodowych czasopism naukowych.

Opis spotkania:
W wykładzie będzie mowa o interesującej hipotezie samoudomowienia się człowieka, która wyjaśnia ewolucję różnych zdolności naszego umysłu również w zakresie porozumiewania się, a także wyjaśnia zachowania prospołeczne naszego gatunku, związane ze wzrostem empatii i tolerancji i osłabieniem agresji wewnątrzgrupowej.

Obejrzyj webinarium:

Najnowsze

Biologia według nowej podstawy programowej. Wyzwania przedmiotowe [WEBINARIUM]

Elżbieta Mazurek, autorka licznych publikacji metodycznych do nauczania biologii, rzeczoznawca MEN, sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej w Gdańsku, egzaminator gimnazjalny, autorka szkoleń dla nauczycieli z ponad 30-letnim doświadczeniem analizuje zmiany w biologii i sposobie jej nauczania wynikające z nowej ustawy i nowej podstawy programowej. Obejrzyj webinarium!

Biologia – jak się zmienią podręczniki dostosowane do nowej podstawy programowej?

Zgodnie z nową podstawą programową biologia będzie nauczana w klasach 5–8 szkoły podstawowej, w następujacym wymiarze godzin: po jednej godzinie w klasach 5, 6 i 8 oraz dwie godziny w klasie 7. Nauczyciel biologii na realizację wymagań podstawy programowej będzie miał dodatkową godzinę (w porównaniu z obecną liczbą godzin w gimnazjum).