Jak pomóc uczniom zrozumieć sposoby otrzymywania soli?

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli chemii przeprowadzonego przez Lidię Zarańską.

O prowadzącej:

Lidia Zarańska – nauczyciel chemii, wicedyrektor szkoły, tutor, autor scenariuszy metodycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pełniąc funkcję doradcy metodycznego, konsultanta ODN Poznań, eksperta EWD, opiekuna praktyk studenckich UAM Wydział Chemia.

Opis spotkania:

  • Najczęstsze problemy, z jakimi spotykają się uczniowie podczas ustalania wzorów sumarycznych soli i zapisywania równań reakcji otrzymywania związków chemicznych
  • Zaprezentuje również doświadczenia chemiczne oraz sposoby wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, które ułatwią uczniom poznanie i zrozumienie przebiegu reakcji chemicznych. 

Obejrzyj webinarium: