Matematyczne zmagania na lekcjach historii, czyli z chronologią za pan brat

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli historii przeprowadzonego przez Małgorzatę Wojnarowską - Grzebień.

O prowadzącej:

Małgorzata Wojnarowska - Grzebień – mgr historii, absolwentka studiów podyplomowych (m.in. wiedza o społeczeństwie, konstytucjonalizm), ukończyła kursy z zakresu: tutoringu, mentoringu, mediacji, koordynatorów wspomagania. Od 2008 roku konsultant ds. edukacji historycznej i obywatelskiej MCDN w Krakowie, edukator, egzaminator OKE, autorka programów nauczania do historii i wiedzy o społeczeństwie oraz publikacji z zakresu dydaktyki historii i edukacji obywatelskiej.

Opis spotkania:

Będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytania:

  • Jak powiązać „królową nauk” z „nauczycielką życia”?
  • Dlaczego chronologia na lekcjach historii sprawia uczniom problemy?
  • Od czego zaczynać w klasie IV?
  • Jak stopniować trudności i krok po kroku rozwijać umiejętności sytuowania wydarzeń w czasie?


Obejrzyj webinarium:

 

Najnowsze

Najważniejsze zmiany w podstawie programowej dla historii

W nowej, ośmioklasowej szkole podstawowej nie występuje przedmiot „historia i społeczeństwo”. Historia jako osobny przedmiot będzie nauczana w klasach 4–8, a wiedza o społeczeństwie zostanie wprowadzona dopiero w klasie 8.

Szkolne potyczki z chronologią. Dlaczego ważne jest myślenie chronologiczne? [WEBINARIUM]

Wiesława Surdyk-Fertsch, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, doradca metodyczny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, autorka wielu podręczników oraz programów nauczania do historii, ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, trener Akademii Trenerów i laureatka Nagrody im. Filipa Kallimacha za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji przyznanego przez redakcję „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” analizuje nową podstawę programową do historii i przybliża wagę myślenia chronologicznego. Obejrzyj webinarium!