Palcem po mapie historycznej

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli historii przeprowadzonego przez Małgorzatę Wojnarowską - Grzebień.

O prowadzącej:

Małgorzata Wojnarowska - Grzebień – mgr historii, absolwentka studiów podyplomowych (m.in. wiedza o społeczeństwie, konstytucjonalizm), ukończyła kursy z zakresu: tutoringu, mentoringu, mediacji, koordynatorów wspomagania. Od 2008 roku konsultant ds. edukacji historycznej i obywatelskiej MCDN w Krakowie, edukator, egzaminator OKE, autorka programów nauczania do historii i wiedzy o społeczeństwie oraz publikacji z zakresu dydaktyki historii i edukacji obywatelskiej.

Opis spotkania:

  • Porozmawiamy o rodzajach map i ich roli na lekcjach historii
  • Zastanowimy się, jak pomóc uczniom "oswoić" mapę i czerpać z niej jak najwięcej informacji
  • Zaproponujemy jak łączyć mapę z innymi źródłami i jak najszerzej wykorzystywać do sytuowania wydarzeń w przestrzeni oraz dokonywania złożonych operacji myślowych?

Obejrzyj webinarium:


 

Najnowsze

Najważniejsze zmiany w podstawie programowej dla historii

W nowej, ośmioklasowej szkole podstawowej nie występuje przedmiot „historia i społeczeństwo”. Historia jako osobny przedmiot będzie nauczana w klasach 4–8, a wiedza o społeczeństwie zostanie wprowadzona dopiero w klasie 8.

Szkolne potyczki z chronologią. Dlaczego ważne jest myślenie chronologiczne? [WEBINARIUM]

Wiesława Surdyk-Fertsch, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, doradca metodyczny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, autorka wielu podręczników oraz programów nauczania do historii, ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, trener Akademii Trenerów i laureatka Nagrody im. Filipa Kallimacha za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji przyznanego przez redakcję „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” analizuje nową podstawę programową do historii i przybliża wagę myślenia chronologicznego. Obejrzyj webinarium!