Jak zmotywować ucznia do nauki języka niemieckiego

Uczniowie często postrzegają język niemiecki jako przedmiot trudny i niepotrzebny. Dzięki ciekawym materiałom kulturoznawczym, pracy z filmem oraz innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym bliskim uczniom kurs Deutschtour FIT angażuje młodych ludzi motywując ich jednocześnie do nauki.

Wszystkie rozwiązania

Efektywna metoda nauczania gramatyki

Zespół autorski i redakcyjny zastosował zupełnie nowe podejście do nauczania gramatyki, wypracowując liczne rozwiązania, dzięki którym łatwiej ją zrozumieć.

ONEbook

Innowacyjne oprogramowanie interaktywne wspierające efektywny proces edukacyjny.