Systematyczne przygotowania do matury już od klasy 1

Najważniejszym elementem przygotowań do matury powinno być wybranie takiej metody kształcenia, która oswajałaby ucznia z różnymi typami zadań maturalnych przez ćwiczenie ich rozwiązywania na jak największej liczbie przykładów.

 

 

Oswajaj uczniów z wymaganiami maturalnymi już od klasy 1

Treści, które są kluczowe w kontekście przygotowań maturalnych, zostały oznaczone ikoną, co znacznie ułatwia ich odszukanie.

Zaprezentuj doświadczenia

Dzięki filmom z doświadczeniami można wielokrotnie odtwarzać i analizować przebieg doświadczeń, co ułatwia ich zrozumienie i zapamiętanie.

Ćwicz analizę procesów i rozumienie związków przyczynowo-skutkowych

Analiza wyników egzaminu maturalnego z biologii wskazuje, że największy problem sprawiają uczniom zadania związane z rozumieniem i wyjaśnianiem związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy prezentowanymi faktami.

Korzystaj z materiałów, które pomagają kształcić umiejętności maturalne

„Maturalne karty pracy” z bazą nowych zadań i nowymi rozwiązaniami dydaktycznymi zapewniają solidne wsparcie w przygotowaniach do egzaminu maturalnego już od pierwszej klasy.

Wszystkie rozwiązania

Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Atrakcyjna forma przekazu treści oraz język dostosowany do percepcji młodszego, współczesnego ucznia to skuteczny sposób na zainteresowanie go przedmiotem i tym samym – zwiększenie jego motywacji do nauki.

Metoda, która umożliwi sprawną realizację trudnych treści w zakresie podstawowym

Omawianie zagadnień przez pryzmat doświadczeń bliskich uczniowi oraz pokazywanie analogii do życia codziennego to prosty i przyjazny sposób na zrozumienie skomplikowanych treści i skuteczną naukę.

Systematyczne przygotowania do matury już od klasy 1

Najważniejszym elementem przygotowań do matury powinno być wybranie takiej metody kształcenia, która oswajałaby ucznia z różnymi typami zadań maturalnych przez ćwiczenie ich rozwiązywania na jak największej liczbie przykładów.