Strefa narzędzi

SERIA

Seria przeznaczona do nauczania biznesu i zarządzania w branżowej szkole I stopnia. Zawiera sprawdzone i cenione przez nauczycieli rozwiązania oraz nowe, niezbędne elementy ułatwiające nauczanie.

To seria oparta na sprawdzonych i cenionych rozwiązaniach, dostosowana do wymagań podstawy programowej biznesu i zarządzania oraz wzbogacona o nowe rozwiązania gwarantujące nauczycielom komfort pracy, a uczniom – łagodne wprowadzenie w zagadnienia nowego przedmiotu.

Dlaczego warto wybrać serię Krok w biznes i zarządzanie?

 

Spójna koncepcja

Podstawa programowa do szkoły branżowej I stopnia oraz liceum i technikum są takie same, dlatego aby ułatwić nauczycielom pracę, przygotowaliśmy takie same podręczniki do obu typów szkół. Zapewnia to komfort pracy nauczyciela.

Praktyczny wymiar kształcenia biznesu i zarządzania

W serii Krok w biznes i zarządzanie położyliśmy akcent na praktyczne nauczanie przedmiotu poprzez:

 • w podręcznikach do obu zakresów:
 • - elementy: W praktyce, Wokół nas, Przykład, Studium przypadku(case study),
 • - lekcje w formie warsztatów,
 • w Kartach pracy ucznia:
 • - elementy Z życia, czyli krótkie pytania, dzięki którym uczniowie nauczą się wykorzystywać wiedzę zdobytą na lekcji w najczęstszych sytuacjach życiowych,
 • - elementy W praktyce po każdym dziale, w których umieściliśmy jeszcze więcej studiów przypadku oraz zadań umożliwiających wykształcenie przez ucznia praktycznych umiejętności.
 • w portalu dlanauczyciela.pl: 
 • - filmy do każdej lekcji dotyczącej zarządzania projektami,
 • - filmy z wizyt u czołowych polskich przedsiębiorców,
 • - filmy edukacyjne do innych zagadnień,
 • - sketchnotki, czyli graficzne notatki w formie animacji.

Nowe filmy przygotowane przez praktyków biznesu

Specjalnie na potrzeby przedmiotu biznes i zarządzanie przygotowaliśmy ponad 30 nowych filmów opracowanych we współpracy z praktykami biznesu i pracownikami największych polskich uczelni ekonomicznych. Materiały te uczą w praktyce przedmiotu, pozwalają zainteresować uczniów lekcją oraz wytłumaczyć nawet najtrudniejsze zagadnienia.

 • 10 filmów z zarządzania projektami, z których Twoi uczniowie dowiedzą się na konkretnym przykładzie, jak w praktyce zrealizować projekt społeczny. Cykl 10 filmów zrealizowany z Mariuszem Kapustą, który od 10 lat szkoli menadżerów największych polskich firm z zarządzania projektami.
 • 20 filmów i webinarów do najważniejszych zagadnień przedmiotowych

Dzięki tym filmom oszczędzanie i inwestowanie, usługi finansowe czy podatki nie będą stanowiły dla uczniów problemu. Cykl webinarów został przygotowany m.in. przez Wojciecha Świdra – finansistę, doradcę inwestycyjnego i maklera, oraz Annę Siwiec – doradcę podatkowego.

Polscy przedsiębiorcy dla uczniów

 • Filmy z wizyt u polskich przedsiębiorców oraz wywiady z polskimi przedsiębiorcami.

Wiemy, jak zainteresować uczniów przedmiotem

Seria Krok w biznes i zarządzanie oprócz atrakcyjnych graficznie podręczników napisanych przyjaznym językiem, zawierających odniesienia do sytuacji bliskich uczniom, została wzbogacona o atrakcyjną cyfrową obudowę dydaktyczną.

 • Podręczniki – atrakcyjne graficznie, napisane przyjaznym językiem, zawierające przykłady z życia oraz wskazujące na praktyczne wykorzystanie wiedzy.
 • W Kartach pracy ucznia zadania inspirujące i rozwijające przydatne umiejętności.
 • W portalu dlanauczyciela.pl propozycje atrakcyjnych zajęć z wykorzystaniem tradycyjnych oraz cyfrowych narzędzi.

Stale uzupełniamy obudowę dydaktyczną, co umożliwia przeprowadzenie lekcji w atrakcyjny sposób oraz omówienie przykładów bliskich uczniom.

 

Podstawa programowa od 2023 roku  POBIERZ >

Ramowe plany nauczania od 2023 roku POBIERZ >

Dla ucznia

Krok w biznes i zarządzanie 1

Krok w biznes i zarządzanie 1

Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia

Nr dopuszczenia: 1197/1/2023
Autorzy: Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Podręcznik „Krok w biznes i zarządzanie 1” dla branżowej szkoły I stopnia zawiera treści dotyczące umiejętności miękkich, zarządzania projektami, gospodarki rynkowej i finansów osobistych. Został przygotowany z myślą o młodszym uczniu w szkole ponadpodstawowej i umożliwia łagodne wprowadzenie go w zagadnienia przedmiotu.

 • Ułatwia pracę z młodszym uczniem dzięki różnorodnym formom przekazu, małym porcjom wiedzy i przystępnemu językowi.
 • Zapewnia sprawną realizację materiału przez dostosowanie ilości treści w każdym temacie do jednej godziny lekcyjnej.
 • Przyspiesza naukę dzięki celom lekcji podanym w elemencie Zwróć uwagę na…, podsumowaniom zamieszczonym po każdej lekcji w elemencie W skrócie oraz Podsumowaniom zamieszczonym na końcu każdego działu.  
 • Umożliwia wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce dzięki elementom takim jak: studium przypadku, W praktyce, Przykład.
 • Wzbudza zainteresowanie ucznia przedmiotem dzięki nawiązywaniu do życia codziennego oraz czytelnym i atrakcyjnym infografikom.
 • Umożliwia szybkie utrwalanie wiadomości i umiejętności dzięki zadaniom powtórzeniowym.
przejdź do sklepu

Webinaria

W jaki sposób NBP wpływa na stabilność cen?

Retransmisja webinarium o działaniu NBP.

Podatkowe espresso, czyli podatki gospodarstwa domowego w pigułce

Zapraszamy na retransmisję webinarium o podatkach gospodarstwa domowego.

Historia i formy pieniądza

Webinarium o historii i formach pieniądza.

Zobacz także