Metoda, która umożliwi sprawne omówienie trudnych treści z zakresu podstawowego

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia nie oznacza wybiórczego realizowania treści nauczania, lecz przekazywanie ich w taki sposób, aby mogły zostać dobrze zrozumiane.

Odwołuj się do wiedzy ucznia i jego obserwacji z życia codziennego

Nowe wiadomości są lepiej przyswajane i łatwiej zapamiętywane, bo uczniowie znajdują w nich odwołania do własnych obserwacji i doświadczeń z życia codziennego.

Wykorzystuj metodę „krok po kroku”

Uczniowie nie lubią czytać i słabo sobie radzą z oddzielaniem treści ważnych od tych mniej istotnych. Potrzebują zarówno atrakcyjnej formy przekazu treści, jak i wskazania, które informacje są ważne.

Czy trudnych zagadnień można uczyć w łatwy sposób? Czy forma podania treści ma wpływ na skuteczność nauczania? Na co zwracać uwagę przy tłumaczeniu trudnych zagadnień? Kliknij i obejrzyj video!

Zwracaj uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia

Rozwijanie umiejętności związanych z projektowaniem, przygotowaniem, przeprowadzaniem oraz analizą wyników doświadczeń ma kluczowe znaczenie w nauczaniu chemii.

Korzystaj z materiałów, które wspierają kształcenie umiejętności

Karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi pomagają utrwalać wiadomości z lekcji na lekcję i ćwiczyć umiejętności. Zobacz fragment >

Zbiór zadań pozwala systematycznie ćwiczyć umiejętność rozwiązywania zadań.

Multimedialny układ okresowy z symulacją Jak odczytywać dane?, która krok po kroku przedstawia zależności między budową atomu a położeniem pierwiastka chemicznego w układzie okresowym oraz Quiz-em, który pozwala uczniom samodzielnie zweryfikować umiejętność odczytywania informacji z układu okresowego.

www.ukladokresowy.edu.pl

Wszystkie rozwiązania

Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Uczniowie zainteresowani przedmiotem mają większą motywację do nauki, dlatego tak ważne są atrakcyjna forma przekazu treści i wskazówki dotyczące technik skutecznego uczenia się.

Metoda, która umożliwi sprawne omówienie trudnych treści z zakresu podstawowego

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia nie oznacza wybiórczego realizowania treści nauczania, lecz przekazywanie ich w taki sposób, aby mogły zostać dobrze zrozumiane.

Systematyczne przygotowania do matury – już od klasy 1

Najważniejszym elementem przygotowań powinno być wybranie takiej metody kształcenia, która pozwoli oswoić uczniów z jak największą liczbą zadań typu maturalnego.