Systematyczne przygotowania do matury – już od klasy 1

Najważniejszym elementem przygotowań powinno być wybranie takiej metody kształcenia, która pozwoli oswoić uczniów z jak największą liczbą zadań typu maturalnego.

 

Oswajaj uczniów z wymaganiami egzaminacyjnymi już od klasy 1

Treści, które są kluczowe w kontekście przygotowań maturalnych, zostały oznaczone ikoną, co ułatwia ich znalezienie.

Pokaż doświadczenia

Jeśli niewystarczające zaplecze laboratoryjne utrudnia eksperymentowanie na lekcjach, warto posiłkować się filmami edukacyjnymi.

Filmy z doświadczeniami dostępne dla uczniów umożliwiają im samodzielne poznawanie metod badawczych. Są dostępne pod kodami umieszczonymi w Maturalnych kartach pracy.

Multiteka – filmy z doświadczeniami chemicznymi oraz atrakcyjne animacje procesów doskonale wspierają poznawanie nowych zagadnień z zakresu rozszerzonego.

Ćwicz umiejętność opisywania i projektowania doświadczeń chemicznych

Odróżnianie obserwacji od wniosków to umiejętność sprawdzana na każdym egzaminie maturalnym z chemii. W nowej podstawie programowej została zamieszczona lista 47 doświadczeń obowiązkowych.

Stosuj tłumaczenie „krok po kroku”

Podczas rozwiązywania zadań obliczeniowych uczeń musi wykazać się znajomością podstawowych pojęć, takich jak np. stężenie molowe, oraz umiejętnością myślenia analitycznego. Dodatkowo często rozwiązywanie takich zadań jest wieloetapowe. Jak pomóc uczniom przełamać strach przed tego typu zadaniami? W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie tłumaczenie krok po kroku.

Ćwicz umiejętność korzystania z informacji

Uczniowie, którzy sukcesywnie ją rozwijają, potrafią biegle korzystać z tekstów źródłowych oraz krytycznie ocenić pozyskane informacje.

Maturalne karty pracy z kartami laboratoryjnymi doskonale sprawdzają się już od klasy 1.  Zobacz fragment >

O poprawnym rozwiązaniu zadania decyduje nie tylko zastosowanie właściwej metody – wpływ na to mają także kompetencje matematyczne uczniów. Wskazówki matematyczne doskonale sprawdzają się jako szybkie uzupełnienie umiejętności matematycznych i przy kształceniu biegłości w rozwiązywaniu  zadań. Zobacz fragment >

Sprawdzony zbiór zadań w nowej odsłonie. Zbiór zadań zapewnia kształcenie z lekcji na lekcję umiejętności obliczeniowych. Wiele typów zadań poprzedzają przykłady rozwiązane krok po kroku, które uczą m.in. samodzielnego sprawdzenia poprawności uzyskanego wyniku. Zobacz fragment >

 

Jak pomóc uczniowi nauczyć się uczyć? Jakie narzędzia wspierają samokształcenie? Jak zyskać w uczniu sprzymierzeńca w procesie uczenia (się)? Kliknij i obejrzyj video!

Wszystkie rozwiązania

Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Uczniowie zainteresowani przedmiotem mają większą motywację do nauki, dlatego tak ważne są atrakcyjna forma przekazu treści i wskazówki dotyczące technik skutecznego uczenia się.

Metoda, która umożliwi sprawne omówienie trudnych treści z zakresu podstawowego

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia nie oznacza wybiórczego realizowania treści nauczania, lecz przekazywanie ich w taki sposób, aby mogły zostać dobrze zrozumiane.

Systematyczne przygotowania do matury – już od klasy 1

Najważniejszym elementem przygotowań powinno być wybranie takiej metody kształcenia, która pozwoli oswoić uczniów z jak największą liczbą zadań typu maturalnego.