Jak pomóc uczniom nadrobić braki w umiejętnościach z chemii?

Na opanowanie przez ucznia umiejętności podczas nauki zdalnej i hybrydowej w znacznym stopniu wpływają czynniki, które przed pandemią nie były decydujące – sytuacja mieszkaniowa, warunki do pracy w domu, własna organizacja czasu czy stan zdrowotny uczniów. Zdaniem nauczycieli szkół średnich zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym podczas nauki zdalnej najtrudniej uczniom opanować:

Przeczytaj RAPORT: Chemia. Zaległości po nauczaniu zdalnym w opinii nauczycieli szkół średnich

Opisywanie doświadczeń chemicznych

Należy skupić uwagę na zadaniach, które ćwiczą umiejętności: projektowania, opisywania i przeprowadzania doświadczeń, formułowania obserwacji i wniosków, uzasadniania i stawiania hipotez, zapisywania równań reakcji chemicznych, rozwiązywania zadań typu maturalnego.

 

Krok 1. Ćwicz umiejętności

Stosowanie różnych form pracy na lekcji ułatwia zaktywizowanie uczniów, którzy w trakcie nauki zdalnej niechętnie zgłaszają się do odpowiedzi. Łatwiej też wyrównać tempo pracy, korzystając z materiałów ściśle skorelowanych z treściami w podręcznikach, takich jak Karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi oraz portalu dlaucznia.pl zawierającego tysiące lekcji, fiszek i quizów, które umożliwiają uczniom powtórzenie wiadomości i samodzielne sprawdzenie wiedzy.

Uczniowie, którzy myślą o maturze z chemii, czują coraz większą presję, bo zdają sobie sprawę, że przy dużych zaległościach może zabraknąć czasu na powtórki. Dlatego ważne jest, aby ćwiczyć rozwiązywanie zadań przekrojowych, które łączą wiedzę z różnych tematów i działów. Pomogą w tym Maturalne karty pracy z kartami laboratoryjnymi.

 

Krok 2. Korzystaj z materiałów prezentacyjnych na lekcji

Opisy doświadczeń w podręcznikach to zbyt mało, aby dobrze opanować umiejętność ich projektowania czy opisywania. Najlepiej, jeśli uczniowie mogą samodzielnie eksperymentować, a jeśli nie ma do tego odpowiednich warunków – obejrzeć filmy skorelowane z treściami w podręcznikach. Aby uzyskać dostęp do ponad 690 materiałów multimedialnych, wejdź na dlanauczyciela.pl i pobierz aplikację Multiteka.

 

Krok 3. Sprawdzaj poziom opanowania umiejętności

Testy online są wygodne, ale ich wyniki nie zawsze są wiarygodne. Rozwiązaniem miały być sprawdziany w plikach pdf – zdjęcia własnoręcznie rozwiązanych zadań według nauczycieli lepiej oddawały rzeczywisty stan wiedzy uczniów. Twórz testy, kartkówki, karty pracy czy sprawdziany w Generatorze testów i sprawdzianów, korzystając z filtru UMIEJĘTNOŚCI w zakładce Baza zadań.

Obliczenia chemiczne

Należy skupić uwagę na poprawności rozwiązania zadań, która zależy od: znajomości podstawowych pojęć, zastosowania właściwej metody, kompetencji matematycznych uczniów, stopnia złożoności obliczeń.

 

Krok 1. Ćwicz umiejętności

Wieloetapowość zadań obliczeniowych jest dla uczniów największym wyzwaniem. Dlatego materiały, które kształcą umiejętności obliczeniowe na niemal każdej lekcji, zawierające wskazówki uzupełniające m.in. braki w kompetencjach matematycznych, wspierają nauczyciela w nadrabianiu zaległości. W ćwiczeniu umiejętności obliczeniowych pomogą Karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi oraz Maturalne karty pracy z kartami laboratoryjnymi.

 

Krok 2. Korzystaj z rozwiązań, które wspierają indywidualną pracę ucznia

Największe braki dotyczą materiału omawianego na początku pandemii. Wtedy nikt nie przypuszczał, że ta wyjątkowa sytuacja potrwa tak długo. Uczniowie traktowali izolację jako czas wolny, co pogłębiało zaległości, ponieważ rozwiązywanie zadań obliczeniowych zajmuje dużo czasu. W samodzielnym opanowaniu sposobów rozwiązywania wielu typów zadań, utrwaleniu wiedzy i ćwiczeniu umiejętności maturalnych pomoże Zbiór zadań do zakresu rozszerzonego.

 

Krok 3. Sprawdzaj poziom opanowania umiejętności

Twórz testy, kartkówki, karty pracy czy sprawdziany w Generatorze testów i sprawdzianów, korzystając z filtru UMIEJĘTNOŚCI w zakładce Baza zadań. Utworzone przez Ciebie zadania trafiają do Bazy zadań, ale są widoczne tylko dla Ciebie. Możesz je dodawać do tworzonych przez siebie materiałów lub do gotowych testów z Bazy testów.

Zobacz także