Metoda, która umożliwi sprawną realizację pełnego kursu fizyki w zakresie podstawowym

Podstawa programowa do zakresu podstawowego była dotychczas dokończeniem kursu gimnazjalnego. W serii „Odkryć fizykę” znajdują się liczne rozwiązania pozwalające bez przeszkód zrealizować tradycyjny kurs fizyki obowiązujący od 2019 roku.

 

Zwracaj uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia

Najważniejsze treści w podręczniku i pozostałych publikacjach z serii zostały czytelnie wyróżnione.

Odwołuj się do wiedzy ucznia i jego obserwacji z życia codziennego

Nowe i trudne treści są łatwiej przyswajane przez uczniów, kiedy odwołujemy się do ich bezpośrednich doświadczeń.

Rozwiązuj różne typy zadań

W podręczniku i pozostałych publikacjach z serii znajduje się duża liczba zadań różnego typu, zarówno problemowych, jak i obliczeniowych.

Wszystkie rozwiązania

Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Uczniowie zainteresowani przedmiotem mają większą motywację do nauki, dlatego tak ważna jest atrakcyjna forma przekazu treści i rozwiązania ułatwiające przyswajanie wiedzy i umiejętności.

Zrealizuj z powodzeniem wymagania podstawy programowej dotyczące doświadczeń

W podstawie programowej do zakresu podstawowego nie było doświadczeń obowiązkowych. Teraz jest ich kilkanaście, a doświadczenia w zakresie rozszerzonym zostały zastąpione nowymi. Serie Nowej Ery pozwalają łatwo zrealizować ten aspekt nauczania fizyki niezależnie od stanu wyposażenia pracowni.

Systematyczne przygotowania do matury już od klasy 1

Najważniejszym elementem przygotowań powinno być wybranie takiej metody kształcenia, aby oswoić uczniów z jak największą liczbą zadań maturalnych różnego typu.