Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Uczniowie zainteresowani przedmiotem mają większą motywację do nauki, dlatego tak ważna jest atrakcyjna forma przekazu treści i rozwiązania ułatwiające przyswajanie wiedzy i umiejętności.

 

Maksymalnie wykorzystaj potencjał uczniów

Sposobem na osiągnięcie sukcesu dydaktycznego jest korzystanie z podręczników i innych publikacji, które nadążają za zmieniającymi się wymaganiami i oczekiwaniami.

Atrakcyjne infografiki tłumaczą zjawiska fizyczne i rozbudzają zainteresowanie przedmiotem.

 

Wszystkie rozwiązania

Zrealizuj z powodzeniem wymagania podstawy programowej dotyczące doświadczeń

W podstawie programowej do zakresu podstawowego nie było doświadczeń obowiązkowych. Teraz jest ich kilkanaście, a doświadczenia w zakresie rozszerzonym zostały zastąpione nowymi. Serie Nowej Ery pozwalają łatwo zrealizować ten aspekt nauczania fizyki niezależnie od stanu wyposażenia pracowni.

Metoda, która umożliwi sprawną realizację pełnego kursu fizyki w zakresie podstawowym

Podstawa programowa do zakresu podstawowego była dotychczas dokończeniem kursu gimnazjalnego. W serii „Odkryć fizykę” znajdują się liczne rozwiązania pozwalające bez przeszkód zrealizować tradycyjny kurs fizyki obowiązujący od 2019 roku.

Systematyczne przygotowania do matury już od klasy 1

Najważniejszym elementem przygotowań powinno być wybranie takiej metody kształcenia, aby oswoić uczniów z jak największą liczbą zadań maturalnych różnego typu.