Systematyczne przygotowania do matury już od klasy 1.

Najważniejszym elementem przygotowań powinno być wybranie takiej metody kształcenia, aby oswoić uczniów z jak największą liczbą zadań maturalnych różnego typu.

 

Oswajaj uczniów z wymaganiami maturalnymi już od klasy 1.

Po każdym dziale podręcznika znajduje się blok powtórzeniowy – Wiesz, umiesz, zdasz, ułatwiający przygotowanie do matury od pierwszej klasy.

Elementy przygotowujące do matury zostały czytelnie oznaczone ikoną z literą „M”. 

Realizuj wymagania związane z przeprowadzaniem i analizą doświadczeń obowiązkowych

Wymagania związane z doświadczeniami zostały w serii zrealizowane w sposób kompleksowy.

Ćwicz umiejętność korzystania z informacji

Liczne elementy pozwalają kształtować ważną nie tylko na maturze umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.

 


Aby ułatwić kształcenie umiejętności przetwarzania informacji przedstawionych w różnej formie, często prezentowane są one za pomocą infografik, wykresów i rysunków.

 

 

 

Wszystkie rozwiązania

Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Uczniowie zainteresowani przedmiotem mają większą motywację do nauki, dlatego tak ważna jest atrakcyjna forma przekazu treści i rozwiązania ułatwiające przyswajanie wiedzy i umiejętności.

Metoda, która umożliwi sprawną realizację pełnego kursu fizyki w zakresie podstawowym

Podstawa programowa do zakresu podstawowego była dotychczas dokończeniem kursu gimnazjalnego. W serii „Odkryć fizykę” znajdują się liczne rozwiązania pozwalające bez przeszkód zrealizować tradycyjny kurs fizyki obowiązujący od 2019 roku.

Zrealizuj z powodzeniem wymagania podstawy programowej dotyczące doświadczeń

W podstawie programowej do zakresu podstawowego nie było doświadczeń obowiązkowych. Teraz jest ich kilkanaście, a doświadczenia w zakresie rozszerzonym zostały zastąpione nowymi. Serie Nowej Ery pozwalają łatwo zrealizować ten aspekt nauczania fizyki niezależnie od stanu wyposażenia pracowni.