Jak pomóc uczniom nadrobić braki w umiejętnościach z fizyki?

Na słabsze opanowanie przez ucznia ważnych umiejętności podczas nauki zdalnej i hybrydowej w znacznym stopniu wpłynęły czynniki, które przed pandemią nie były decydujące – sytuacja mieszkaniowa, warunki do pracy w domu, własna organizacja czasu czy stan zdrowotny uczniów. Trudniejsze niż w czasie nauki stacjonarnej było m.in. opanowanie umiejętności związanych z takimi zagadnieniami jak:

Przeczytaj RAPORT: Fizyka. Zaległości po nauczaniu zdalnym w opinii nauczycieli szkół średnich

Doświadczenia fizyczne

Ważne jest nie tylko przeprowadzanie doświadczeń, ich opisywanie, analizowanie i formułowanie wniosków, lecz także wykonywanie odpowiedniej liczby zadań typu doświadczalnego.

 

Krok 1. Ćwicz umiejętności

Aby uzupełnić wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie wymagań związanych z doświadczeniami, warto skorzystać z materiałów skorelowanych z treściami w podręcznikach: Kart pracy ucznia z dziennikiem laboratoryjnym do zakresu podstawowego oraz Maturalnych kart pracy z dziennikiem laboratoryjnym do zakresu rozszerzonego.

 

Krok 2. Korzystaj z materiałów prezentacyjnych

Nawet w trybie nauki stacjonarnej nie zawsze są odpowiednie warunki i czas wystarczający do przeprowadzania doświadczeń, nie wszystkie eksperymenty są łatwe do wykonania i nie zawsze się udają. Dlatego warto pobrać aplikację Multiteka zawierającą wiele ciekawych i przydatnych na lekcji materiałów prezentacyjnych, m.in. dużą liczbę filmów z doświadczeniami, w tym obowiązkowymi.

Pobierz Multitekę

 

Krok 3. Sprawdzaj poziom opanowania umiejętności

W sprawdzaniu poziomu opanowania umiejętności niezastąpioną pomocą jest Generator testów i sprawdzianów, w którym oprócz wielu innych typów zadań można znaleźć zadania typu doświadczalnego. Tworząc testy, kartkówki, karty pracy czy sprawdziany, warto korzystać z filtru UMIEJĘTNOŚCI w zakładce Baza zadań.

Rozwiązywanie różnych typów zadań

Rozwiązywanie zadań różnego typu to podstawowy aspekt nauczania fizyki. W czasie nauki zdalnej trudności sprawiała nauka nie tylko zadań typowo obliczeniowych, ale również takich, do których rozwiązania niezbędne jest odczytywanie informacji podanych w różnej formie, np. tabel, wykresów i schematów.

 

Krok 1. Ćwicz umiejętności

Do kształcenia umiejętności rozwiązywania zadań bardzo przydają się Karty pracy ucznia z dziennikiem laboratoryjnym do zakresu podstawowego oraz Maturalne karty pracy z dziennikiem laboratoryjnym do zakresu rozszerzonego. W obydwu publikacjach można znaleźć dużą liczbę zadań różnego typu, w tym zadań wspierających naukę umiejętności korzystania z informacji podanych w różnej formie, m.in. tabel, wykresów i schematów.

 

Krok 2. Korzystaj z rozwiązań, które wspierają indywidualną pracę ucznia

W samodzielnej pracy nad opanowaniem sposobów rozwiązywania różnych typów zadań na pewno pomoże zbiór zadań do zakresu rozszerzonego zawierający dużą liczbę zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Ułatwieniem w nauce są przykłady rozwiązanych zadań, przypomnienie niezbędnych wiadomości i rozbudowane odpowiedzi.

 

Krok 3. Sprawdzaj poziom opanowania umiejętności

W sprawdzaniu poziomu opanowania umiejętności niezastąpioną pomocą jest Generator testów i sprawdzianów, w którym można znaleźć zadania różnego typu. Wybór zadań do testów, kartkówek, sprawdzianów czy kart pracy ułatwią filtry w Bazie zadań, m.in. filtr UMIEJĘTNOŚCI, a także informacja o szacowanym czasie rozwiązania.

Zobacz także