Jak pracować z uczniem niezdającym matury z geografii?

W pracy z uczniami w zakresie podstawowym kluczowe jest wzbudzenie ich zainteresowania geografią, zachęcenie do nauki, a przede wszystkim umożliwienie im opanowania podstaw tego przedmiotu.

 

Angażuj uwagę uczniów na lekcji poprzez zadawanie pytań

Intrygujące pytania ułatwiają zainteresowanie uczniów przedmiotem oraz pomagają skupić ich uwagę na zajęciach.

 Odwołuj się do wiedzy ucznia i jego doświadczeń z życia codziennego

Odwoływanie się do wiedzy ucznia oraz doświadczeń z jego życia zwiększa efektywność przyswajania nowych wiadomości.

Prezentuj ciekawostki z odległych zakątków świata

Ciekawostki geograficzne przyciągają uwagę uczniów i zwiększają atrakcyjność każdej lekcji geografii.

Atrakcyjne infografki Okiem geografa łączące ciekawe opisy z przykuwającymi uwagę kompozycjami zdjęć poszerzają wiedzę z geografii fizycznej.

 

 

 

Ciekawostki Czy wiesz, że… dzięki intersującym informacjom uatrakcyjniają naukę geografii.

Koncentruj uwagę uczniów na najważniejszych zagadnieniach

Skupienie uwagi uczniów na najważniejszych zagadnieniach pozwoli im zrozumieć i zapamiętać podstawowe treści geograficzne.

Cele lekcji zawarte w elemencie  Na tej lekcji dowiesz się pozwalają skoncentrować się na zagadnieniach najbardziej niezbędnych do dalszego kształcenia. Krótkie podsumowanie po każdym temacie zawarte w elemencie Zapamiętaj umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed każdą lekcją.Podsumowanie na końcu każdego rozdziału umożliwia skuteczne powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem.

 

Korzystaj z materiałów, które ułatwiają i przyspieszają uczniom naukę geografii

Karty pracy ucznia wzbogacone o nowe rozwiązania jeszcze bardziej ułatwiają uczniom naukę geografii, a nauczycielom pomagają zaoszczędzić czas potrzebny na przygotowanie się do zajęć.

Wszystkie rozwiązania

Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Najważniejszym elementem przygotowań powinno być wybranie takiej metody kształcenia, która oswajałaby uczniów z różnorodną formą zadań maturalnych.

Jak pracować z uczniem niezdającym matury z geografii?

W pracy z uczniami w zakresie podstawowym kluczowe jest wzbudzenie ich zainteresowania geografią, zachęcenie do nauki, a przede wszystkim umożliwienie im opanowania podstaw tego przedmiotu.

Systematyczne przygotowania do matury już od klasy 1

Najważniejszym elementem przygotowań powinno być wybranie takiej metody kształcenia, która oswajałaby uczniów z różnorodną formą zadań maturalnych.