Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Współczesne pokolenie uczniów jest przyzwyczajone do odbioru różnorodnych form przekazu oraz treści podzielonych na małe porcje. Dlatego tak ważne jest dostosowanie form przekazu oraz języka publikacji do wieku i percepcji uczniów.

 

Maksymalnie wykorzystaj potencjał uczniów

Sposobem na osiągnięcie sukcesu dydaktycznego jest korzystanie z podręczników, które uwzględniają potrzeby współczesnego młodszego ucznia i ułatwiają mu codzieną naukę.

Wybieraj pomoce dydaktyczne, które ułatwią uczniom zrozumienie geografii

Atrakcyjne materiały prezentacyjne są najlepszym sposobem na zainteresowanie uczniów przedmiotem oraz wytłumaczenie im nawet najbardziej złożonych zagadnień geograficznych.

 

Multiteka to skorelowane z podręcznikami atrakcyjne animacje i filmy, które doskonale wspierają poznawanie nowych zagadnień geograficznych w zakresach podstawowym i rozszerzonym.

 

 

Cykl filmów edukacyjnych „Obserwacje i pomiary w terenie” przybliża tematykę zajęć terenowych, inspiruje i zapewnia doskonały materiał do pracy na lekcji.

Wszystkie rozwiązania

Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Najważniejszym elementem przygotowań powinno być wybranie takiej metody kształcenia, która oswajałaby uczniów z różnorodną formą zadań maturalnych.

Jak pracować z uczniem niezdającym matury z geografii?

W pracy z uczniami w zakresie podstawowym kluczowe jest wzbudzenie ich zainteresowania geografią, zachęcenie do nauki, a przede wszystkim umożliwienie im opanowania podstaw tego przedmiotu.

Systematyczne przygotowania do matury już od klasy 1

Najważniejszym elementem przygotowań powinno być wybranie takiej metody kształcenia, która oswajałaby uczniów z różnorodną formą zadań maturalnych.