Sposób na algorytmikę i programowanie

Realizacja podstawy programowej w zakresie algorytmiki może dla części uczniów stanowić trudność, dlatego tak ważne jest, aby jak najlepiej wybrać czas i sposób wprowadzania tych zagadnień.

 

 

Przystąp do realizacji zagadnień, kiedy uczeń będzie lepiej przygotowany

Zagadnienia z algorytmiki i programowania wymagają solidnych podstaw matematycznych, dlatego ich wprowadzanie może być szczególnie trudne zwłaszcza w klasach z matematyką nauczaną w zakresie podstawowym.

 Korzystaj ze sprawdzonych i czytelnych rozwiązań

Trudne zagadnienia wymagają zastosowania przemyślanych rozwiązań dydaktycznych, tak żeby stworzyć uczniowi możliwie najbardziej komfortowe warunki do zrozumienia omawianych zagadnień.

Przedstawiaj pełne wersje kodów

W podręczniku zamieszczono najważniejsze elementy kodów źródłowych i treści kluczowe dla zrozumienia omawianych zagadnień. Pełne wersje kodów wraz z komentarzem oraz rozwiązania wybranych zadań będą dostępne w internecie.

 

Wszystkie rozwiązania

Sprawna realizacja podstawy programowej

Podstawą skutecznej realizacji podstawy programowej jest właściwy dobór form realizacji treści do możliwości uczniów oraz optymalizacja procesu kształcenia.

Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Uczniowie bez przerwy stykają się z ciekawymi dla siebie informacjami przekazywanymi w różnorodny sposób, dlatego ważne jest, aby materiały do nauki informatyki były równie atrakcyjne i sprzyjały zdobywaniu wiedzy.

Systematyczne przygotowania do matury już od klasy 1

Najważniejszym elementem przygotowań powinno być wybranie takiej metody kształcenia, aby oswoić uczniów z jak największą liczbą zadań typu maturalnego.