Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Uczniowie bez przerwy stykają się z ciekawymi dla siebie informacjami przekazywanymi w różnorodny sposób, dlatego ważne jest, aby materiały do nauki informatyki były równie atrakcyjne i sprzyjały zdobywaniu wiedzy.

 

Korzystaj z materiałów skrojonych na miarę potrzeb uczniów

Sposobem na osiągnięcie sukcesu dydaktycznego jest korzystanie z nowoczesnych i aktualnych podręczników, które uwzględniają najnowszą wiedzę z zakresu dydaktyki.

Wykorzystuj pomoce dydaktyczne skorelowane z podręcznikiem

Dużym udogodnieniem w pracy są atrakcyjne materiały prezentacyjne uzupełniające treści z podręcznika oraz wskazówki wspierające indywidualizację procesu kształcenia.

 

Wszystkie rozwiązania

Sprawna realizacja podstawy programowej

Podstawą skutecznej realizacji podstawy programowej jest właściwy dobór form realizacji treści do możliwości uczniów oraz optymalizacja procesu kształcenia.

Sposób na algorytmikę i programowanie

Realizacja podstawy programowej w zakresie algorytmiki może dla części uczniów stanowić trudność, dlatego tak ważne jest, aby jak najlepiej wybrać czas i sposób wprowadzania tych zagadnień.

Systematyczne przygotowania do matury już od klasy 1

Najważniejszym elementem przygotowań powinno być wybranie takiej metody kształcenia, aby oswoić uczniów z jak największą liczbą zadań typu maturalnego.