Sprawna realizacja podstawy programowej

Podstawą skutecznej realizacji podstawy programowej jest właściwy dobór form realizacji treści do możliwości uczniów oraz optymalizacja procesu kształcenia.

Maksymalnie wykorzystaj każdą lekcję

Informatyka to przedmiot oparty na pracy przy komputerze, dlatego warto wygospodarować jak najwięcej czasu na ćwiczenia praktyczne i jak najlepiej go wykorzystać.

Czerp z potencjału uczniów

Zapisy z podstawy programowej, które wymagają przedstawienia dużej ilości faktów, zwłaszcza tych szybko dezaktualizujących się, można zrealizować z wykorzystaniem samodzielnej pracy uczniów.

Skorzystaj z ciekawych pomysłów na lekcje

Przeprowadzenie lekcji zachęcających do nauki informatyki, zwłaszcza w klasach z zakresem podstawowym, może stanowić wyzwanie dla nauczyciela, dlatego podpowiadamy, jak mu sprostać.

Wszystkie rozwiązania

Rozwiązania dostosowane do wieku i możliwości uczniów

Uczniowie bez przerwy stykają się z ciekawymi dla siebie informacjami przekazywanymi w różnorodny sposób, dlatego ważne jest, aby materiały do nauki informatyki były równie atrakcyjne i sprzyjały zdobywaniu wiedzy

Sposób na algorytmikę i programowanie

Realizacja podstawy programowej w zakresie algorytmiki może dla części uczniów stanowić trudność, dlatego tak ważne jest, aby jak najlepiej wybrać czas i sposób wprowadzania tych zagadnień.

Systematyczne przygotowania do matury już od klasy 1

Najważniejszym elementem przygotowań powinno być wybranie takiej metody kształcenia, aby oswoić uczniów z jak największą liczbą zadań typu maturalnego.