Systematyczne przygotowania do matury już od klasy 1

Najważniejszym elementem przygotowań powinno być wybranie takiej metody kształcenia, aby oswoić uczniów z jak największą liczbą zadań typu maturalnego.

 

Od początku oswajaj uczniów z zadaniami typu egzaminacyjnego

Sposobem na osiągnięcie sukcesu na egzaminie maturalnym z informatyki jest rozwiązywanie zadań typu maturalnego już od klasy 1

Wyrabiaj w uczniach nawyki przydatne na egzaminie maturalnym

Uczulenie uczniów na czynności, które powinni wykonywać automatycznie, zaprocentuje większą pewnością i sprawnością w działaniu w stresie egzaminacyjnym.

 

Wszystkie rozwiązania

Sprawna realizacja podstawy programowej

Podstawą skutecznej realizacji podstawy programowej jest właściwy dobór form realizacji treści do możliwości uczniów oraz optymalizacja procesu kształcenia.

Sposób na algorytmikę i programowanie

Realizacja podstawy programowej w zakresie algorytmiki może dla części uczniów stanowić trudność, dlatego tak ważne jest, aby jak najlepiej wybrać czas i sposób wprowadzania tych zagadnień.

Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Uczniowie bez przerwy stykają się z ciekawymi dla siebie informacjami przekazywanymi w różnorodny sposób, dlatego ważne jest, aby materiały do nauki informatyki były równie atrakcyjne i sprzyjały zdobywaniu wiedzy.