Nacisk na rozwój kompetencji XXI wieku, „Life Skills”

Nowa podstawa programowa kładzie nacisk na rozwój kompetencji kluczowych XXI wieku. My Perspectives pomoże nauczycielowi efektywnie wspierać uczniów w kształceniu Life Skills, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, kreatywność oraz krytyczne myślenie i umiejętności prezentacyjnych.

 

Rozwój kompetencji Life Skills w sekcjach podręcznika

Rozwój Life Skills w podręczniku to ćwiczenia My Perspective Speaking, rozwijające biegłość w wyrażaniu opinii i formułowaniu tez, sekcje Critical Thinking, wspierające rozwój krytycznego myślenia, oraz dodatkowe sekcje Writing Guide i My Talk, które krok po korku kształtują umiejętność komunikacji pisemnej i ustnej.

Pokaż język w realnym kontekście komunikacyjnym dzięki lekcjom TED Talks

Efektywna nauka komunikacji, która jest kluczową kompetencją językową i jedną z naczelnych kompetencji Life Skills, to zapewnienie realnego kontekstu komunikacyjnego, jaki dają lekcje z wykorzystanie prezentacji TED Talks. Każdą lekcję wieńczy również zadanie komunikacyjne wykorzystujące element personalizacji.

Rozwijaj uczniów i swój warsztat metodyczny z filmami Hugh Talks

Hugh Talks, krótkie filmy metodyczne nagrane przez uznanego metodyka, Hugh Dellara, to nagrania adresowane do nauczycieli, poruszające ważne tematy, m.in. angażowanie uczniów i radzenie sobie ze stresem. Do każdego filmu dołączono kartę pracy do wykorzystania w klasie, np. na niespodziewanym zastępstwie.

 

 

 

Wszystkie rozwiązania

Nacisk na rozwój kompetencji XXI wieku, „Life Skills”

Nowa podstawa programowa kładzie nacisk na rozwój kompetencji kluczowych XXI wieku. My Perspectives pomoże nauczycielowi efektywnie wspierać uczniów w kształceniu Life Skills, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, kreatywność oraz krytyczne myślenie i umiejętności prezentacyjnych.

Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Uczniowie zainteresowani przedmiotem mają większą motywację do nauki, dlatego tak ważna jest atrakcyjna forma przekazu treści i wskazówki dotyczące technik skutecznego uczenia się.

Konieczność wykorzystania autentycznych materiałów źródłowych

Seria My Perspectives, jako jedyna na rynku, wykorzystuje specjalnie opracowana lekcje z prezentacjami TED Talks, które inspirują ważnymi ideami, przekazują dobre wzorce sztuki prezentowania i zapewniają efektywną naukę komunikacji, dzięki autentycznemu i zróżnicowanemu językowi.

Potrzeba korzystania z narzędzi TIK na zajęciach języka obcego

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia, oznacza używanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) jako istotnego elementu lekcji językowej. Oprogramowanie do tablicy interaktywnej, zasoby Internetu, w tym liczne aplikacje edukacyjne motywują do nauki i ułatwiają pracę nauczycielom.

Systematyczne przygotowania do matury już od klasy 1

Wyższy poziom docelowy znajomości jezyka obcego, a więc i egzaminu maturalnego jest wyznaczony w nowej podstawie programowej. Dzięki licznym rozwiązaniom w komponentach serii My Perspectives możliwe jest regularne i pogłębione ćwiczenie umiejętności wykonywania zadań maturalnych.

Solidne wsparcie nauczyciela w czasie zmian

Dla wszystkich nauczycieli korzystających z naszych serii do nauki języka angielskiego przygotowaliśmy solidną dawkę wsparcia, która ułatwi pracę w okresie zmian.