Potrzeba korzystania z narzędzi TIK na zajęciach języka obcego

stosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb współczesnego ucznia to wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na lekcji językowej. Oprogramowanie do tablicy interaktywnej, liczne multimedialne aplikacje i prezentacje edukacyjne motywują do nauki i ułatwiają pracę nauczycielom.

 

 Wybieraj pomoce dydaktyczne, które nadążają za zmieniającymi się oczekiwaniami

Aplikacje dydaktyczne bliskie uczniowi takie jak aplikacja LearningApps.org ułatwiają i uatrakcyjniają pracę nauczyciela Ćwiczenia znajdują się pod kodami QR i sprawią, że uczniowie przeżyją prawdziwą multimedialną przygodę podczas zajęć. ;)))

 

Prezentuj materiał w sposób atrakcyjny i angażujący ucznia

Oprogramowanie do tablic interaktywnych, zawierające wszystkie nagrania z podręcznika, filmy ZDF oraz liczne ćwiczenia interaktywne, to atrakcyjna dla ucznia oraz prosta dla nauczyciela forma prezentacji zasobów podręcznika.

 

Wszystkie rozwiązania

Nacisk na rozwój komunikacji

Rozwój komunikacji, w tym komunikacji językowej i umiejętności współpracy z innymi, formułowania sądów i opinii, to nadrzędny cel kształcenia zapisany w nowej podstawie programowej. W serii Welttour Deutsch stawiamy na wsparcie ucznia w rozwoju komunikacji w języku niemieckim już od pierwszej zajęć.

Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Uczniowie zainteresowani przedmiotem mają większą motywację do nauki, dlatego tak ważna jest atrakcyjna forma przekazu treści i wskazówki dotyczące technik skutecznego uczenia się.

Konieczność wykorzystania autentycznych materiałów źródłowych

Motywacja i zaangażowanie ucznia budowane jest poprzez zainteresowanie przedmiotem. Seria Welttour Deutsch zawiera materiały autentyczne, zgodne z wymogami nowej podstawy programowej, w postaci tekstów i dydaktyzowanych filmów niemieckiej telewizji ZDF odpowiednio przygotowanych z myślą o młodzieży.

Potrzeba korzystania z narzędzi TIK na zajęciach języka obcego

Stosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb współczesnego ucznia to wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na lekcji językowej. Oprogramowanie do tablicy interaktywnej, liczne multimedialne aplikacje i prezentacje edukacyjne motywują do nauki i ułatwiają pracę nauczycielom.

Stopniowe przygotowania do matury już od klasy 1

Opracowane przez nas serie do nauki języka niemieckiego oraz repetytorium, które je łączy zagwarantują uczniom przygotowanie do egzaminu na poziomie podstawowym, nawet tych, którzy uczą się jezyka niemieckiego jako drugiego języka obcego.

Solidne wsparcie nauczyciela w czasie zmian

Dla wszystkich nauczycieli korzystających z serii Welttour Deustch do nauczania języka niemieckiego w liceum i technikum przygotowaliśmy solidną dawkę wsparcia, która ułatwi pracę w okresie zmian