Stopniowe przygotowania do matury już od klasy 1

Opracowane przez nas serie do nauki języka niemieckiego oraz repetytorium, które je łączy zagwarantują uczniom przygotowanie do egzaminu na poziomie podstawowym, nawet tych, którzy uczą się jezyka niemieckiego jako drugiego języka obcego.

 

Efektywne powtórki leksykalno-gramatyczne

Bogate sekcje powtórzeniowe w podręczniku i zeszycie ćwiczeń to ćwiczenia w formie zadań typu maturalnego, które przygotowują stopniowo do egzaminu maturalnego i zaznajamiają ucznia z formą egzaminu. Dodatkowo opcjonalny rozdział Welttour Magazine pokrywa zakres tematyczny egzaminu maturalnego.

Wsparcie maturalne dla nauczyciela i ucznia w Książce Nauczyciela i Banku Pomysłów

Wsparcie maturalne to coś więcej niż podręcznik i zeszyt ćwiczeń. To również wskazówki do pracy w Książce Nauczyciela, dodatkowe zadania do powielania z elementami ćwiczeń egzaminacyjnych i scenariusze lekcji w Bankach Pomysłów.

Wykorzystaj technologię do przygotowań maturalnych na miarę XXI wieku

W zeszycie ćwiczeń oraz w Bankach Pomysłów znajdują się QR kody prowadzące do aplikacji online LearningApps.org oraz do filmów i nagrań, dzięki którym uczeń może dodatkowo ćwiczyć poznane słownictwo i zagadnienia gramatyczne jednocześnie wykorzystując swoje ulubione narzędzie, jakim jest smartfon.

Wszystkie rozwiązania

Nacisk na rozwój komunikacji

Rozwój komunikacji, w tym komunikacji językowej i umiejętności współpracy z innymi, formułowania sądów i opinii, to nadrzędny cel kształcenia zapisany w nowej podstawie programowej. W serii Welttour Deutsch stawiamy na wsparcie ucznia w rozwoju komunikacji w języku niemieckim już od pierwszej zajęć.

Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Uczniowie zainteresowani przedmiotem mają większą motywację do nauki, dlatego tak ważna jest atrakcyjna forma przekazu treści i wskazówki dotyczące technik skutecznego uczenia się.

Konieczność wykorzystania autentycznych materiałów źródłowych

Motywacja i zaangażowanie ucznia budowane jest poprzez zainteresowanie przedmiotem. Seria Welttour Deutsch zawiera materiały autentyczne, zgodne z wymogami nowej podstawy programowej, w postaci tekstów i dydaktyzowanych filmów niemieckiej telewizji ZDF odpowiednio przygotowanych z myślą o młodzieży.

Potrzeba korzystania z narzędzi TIK na zajęciach języka obcego

Stosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb współczesnego ucznia to wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na lekcji językowej. Oprogramowanie do tablicy interaktywnej, liczne multimedialne aplikacje i prezentacje edukacyjne motywują do nauki i ułatwiają pracę nauczycielom.

Stopniowe przygotowania do matury już od klasy 1

Opracowane przez nas serie do nauki języka niemieckiego oraz repetytorium, które je łączy zagwarantują uczniom przygotowanie do egzaminu na poziomie podstawowym, nawet tych, którzy uczą się jezyka niemieckiego jako drugiego języka obcego.

Solidne wsparcie nauczyciela w czasie zmian

Dla wszystkich nauczycieli korzystających z serii Welttour Deustch do nauczania języka niemieckiego w liceum i technikum przygotowaliśmy solidną dawkę wsparcia, która ułatwi pracę w okresie zmian