Nacisk na rozwój komunikacji 

Rozwój komunikacji, w tym komunikacji językowej i umiejętności współpracy z innymi, formułowania sądów i opinii, to nadrzędny cel kształcenia zapisany w nowej podstawie programowej. W serii Welttour Deutsch stawiamy na wsparcie ucznia w rozwoju komunikacji w języku niemieckim już od pierwszej zajęć.

 

 

 Wsparcie komunikacji w klasie nawet na niższych poziomach językowych

Podręczniki serii Welttour Deutsch posiadają specjalnie opracowane słowniczki z nagraniami wyrażeń i zwrotów używanych na co dzień w klasie językowej, ułatwiających porozumiewanie się w języku niemieckim od pierwszych zajęć.

 

Rozwijaj sprawność mówienia na każdej lekcji

Każdą lekcję w serii Welttour Deutsch wieńczy produkcja językowa, czyli zadania rozwijające umiejętności komunikacyjne uczniów z elementami personalizacji. Zadania komunikacyjne podsumowują każdą lekcję, a sekcja Ewaluacja pokazuje uczniom ich postępy.

 

 

Uatrakcyjniaj zajęcia dodatkowymi rozwiązaniami

Książki nauczyciela oraz Banki Pomysłów zawierają liczne rozwiązania, które uatrakcyjnią pracę na lekcji. W Książkach Nauczyciela znajdują się rozgrzewki językowe oraz wskazówki do pracy, natomiast Bank Pomysłów to skarbnica zadań o różnych poziomach trudnościa, dodatkowe scenariusze zajęć, prezentacje oraz gry i zabawy.

Wszystkie rozwiązania

Nacisk na rozwój komunikacji

Rozwój komunikacji, w tym komunikacji językowej i umiejętności współpracy z innymi, formułowania sądów i opinii, to nadrzędny cel kształcenia zapisany w nowej podstawie programowej. W serii Welttour Deutsch stawiamy na wsparcie ucznia w rozwoju komunikacji w języku niemieckim już od pierwszej zajęć.

Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Uczniowie zainteresowani przedmiotem mają większą motywację do nauki, dlatego tak ważna jest atrakcyjna forma przekazu treści i wskazówki dotyczące technik skutecznego uczenia się.

Konieczność wykorzystania autentycznych materiałów źródłowych

Motywacja i zaangażowanie ucznia budowane jest poprzez zainteresowanie przedmiotem. Seria Welttour Deutsch zawiera materiały autentyczne, zgodne z wymogami nowej podstawy programowej, w postaci tekstów i dydaktyzowanych filmów niemieckiej telewizji ZDF odpowiednio przygotowanych z myślą o młodzieży.

Potrzeba korzystania z narzędzi TIK na zajęciach języka obcego

Stosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb współczesnego ucznia to wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na lekcji językowej. Oprogramowanie do tablicy interaktywnej, liczne multimedialne aplikacje i prezentacje edukacyjne motywują do nauki i ułatwiają pracę nauczycielom.

Stopniowe przygotowania do matury już od klasy 1

Opracowane przez nas serie do nauki języka niemieckiego oraz repetytorium, które je łączy zagwarantują uczniom przygotowanie do egzaminu na poziomie podstawowym, nawet tych, którzy uczą się jezyka niemieckiego jako drugiego języka obcego.

Solidne wsparcie nauczyciela w czasie zmian

Dla wszystkich nauczycieli korzystających z serii Welttour Deustch do nauczania języka niemieckiego w liceum i technikum przygotowaliśmy solidną dawkę wsparcia, która ułatwi pracę w okresie zmian