Seria #trends to zupełnie nowe podręczniki do nauczania języka niemieckiego w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Lżejsza tematyka, młodzieżowy charakter tekstów i ćwiczeń, w tym interaktywnych, sprawiają, że uczniowie chętniej angażują się na zajęciach.

#trends

Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników. Poziom A1.

Nr dopuszczenia: 940/1/2018 - NPP; 970/1/2019 - SPP
Autorzy: Anna Życka, Ewa Kościelniak-Walewska, Andy Christian Körber

Podręcznik spełnia wymagania podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych, gwarantuje nauczycielowi ciekawą realizację wymagań, dzięki atrakcyjnym rozwiązaniom dydaktycznym, m.in.:

 • Zadania rozwijające komunikację;
 • Tematyka tekstów bliska uczniom; nowoczesne aktualne tematy  
 • Videoblogi inspirujące i angażujące ucznia do mówienia o swoich doświadczeniach;
 • Sekcja Jetzt wird praktisch, wprowadzająca komunikację w realnym kontekście językowym.
przejdź do sklepu

#trends

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla liceów i techników. Poziom A1

Autorzy: Ewa Kościelniak-Walewska

Zeszyt ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja, w 100% odzwierciedlająca treść podręcznika, a w niej:

 • Zadania rozwijające wszystkie umiejętności językowe i utrwalające zagadnienia wprowadzone w podręczniku;
 • Filmy gramatyczne ułatwiające zrozumienie zagadnień i struktur;
 • Dostęp do aplikacji online i zadań interaktywnych;
 • Kody QR prowadzące do aplikacji online i zadań multimedialnych;
 • Sekcja Jetzt wird practisch, wprowadzająca komunikację w realnym kontekście językowym;
 • Numeracja stron identyczna jak podręczniku! 
przejdź do sklepu

#trends

Podręcznik do języka niemieckiego dla szkół ponadpodstawowych. A1+

Nr dopuszczenia: 940/2/2019 - NPP; 970/2/2019 - SPP
Autorzy: Anna Życka, Ewa Kościelniak-Walewska, Andy Christian Körber

Podręcznik spełnia wymagania podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych, gwarantuje nauczycielowi ciekawą realizację wymagań, dzięki atrakcyjnym rozwiązaniom dydaktycznym, m.in.:

 • Zadania rozwijające komunikację;
 • Tematyka tekstów bliska uczniom; nowoczesne aktualne tematy 
 • Videoblogi inspirujące i angażujące ucznia do mówienia o swoich doświadczeniach;
 • Lekcje Starter wyrównujące poziom startowy uczniów;
 • Sekcja Jetzt wird praktisch, wprowadzająca komunikację w realnym kontekście językowym.
przejdź do sklepu

#trends

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla liceów i techników. Poziom A1+.

Autorzy: Ewa Kościelniak-Walewska

Zeszyt ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja, w 100% odzwierciedlająca treść podręcznika, a w niej:

 • Zadania rozwijające wszystkie umiejętności językowe i utrwalające zagadnienia wprowadzone w podręczniku;
 • Filmy gramatyczne ułatwiające zrozumienie zagadnień i struktur;
 • Dostęp do aplikacji online i zadań interaktywnych; 
 • Kody QR prowadzące do aplikacji online i zadań multimedialnych;
 • Sekcja Jetzt wird practisch, wprowadzająca komunikację w realnym kontekście językowym;
 • Numeracja stron identyczna jak podręczniku!
przejdź do sklepu

#trends

Podręcznik do języka niemieckiego dla szkół ponadpodstawowych. A2

Nr dopuszczenia: PP 940/3/2020 PG 970/3/2020
Autorzy: Anna Życka, Ewa Kościelniak-Walewska

Podręcznik spełnia wymagania podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych, gwarantuje nauczycielowi ciekawą realizację wymagań, dzięki atrakcyjnym rozwiązaniom dydaktycznym, m.in.:

 • Zadania rozwijające komunikację;
 • Tematyka tekstów bliska uczniom; nowoczesne aktualne tematy 
 • Videoblogi inspirujące i angażujące ucznia do mówienia o swoich doświadczeniach;
 • Lekcje Starter wyrównujące poziom startowy uczniów;
 • Sekcja Jetzt wird praktisch, wprowadzająca komunikację w realnym kontekście językowym.
przejdź do sklepu

#trends

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla liceów i techników. Poziom A2.

Autorzy: Ewa Kościelniak-Walewska

Zeszyt ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja, w 100% odzwierciedlająca treść podręcznika, a w niej:

 • Zadania rozwijające wszystkie umiejętności językowe i utrwalające zagadnienia wprowadzone w podręczniku;
 • Filmy gramatyczne ułatwiające zrozumienie zagadnień i struktur;
 • Dostęp do aplikacji online i zadań interaktywnych; 
 • Kody QR prowadzące do aplikacji online i zadań multimedialnych;
 • Sekcja Jetzt wird practisch, wprowadzająca komunikację w realnym kontekście językowym;
 • Numeracja stron identyczna jak podręczniku!
przejdź do sklepu

#trends

Podręcznik do języka niemieckiego dla szkół ponadpodstawowych. B1

Nr dopuszczenia: NPP-940/4/2021; SPP- 970/4/2021
Autorzy: Anna Życka, Ewa Kościelniak-Walewska, Andy Köber

Podręcznik spełnia wymagania podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych, gwarantuje nauczycielowi ciekawą realizację wymagań, dzięki atrakcyjnym rozwiązaniom dydaktycznym, m.in.:

 • Zadania rozwijające komunikację;
 • Tematyka tekstów bliska uczniom; nowoczesne aktualne tematy 
 • Videoblogi inspirujące i angażujące ucznia do mówienia o swoich doświadczeniach;
 • Lekcje Starter wyrównujące poziom startowy uczniów;
 • Sekcja Jetzt wird praktisch, wprowadzająca komunikację w realnym kontekście językowym.
przejdź do sklepu
#trends

#trends

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla liceów i techników. Poziom B1.

Autorzy: Ewa Kościelniak-Walewska

Zeszyt ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja, w 100% odzwierciedlająca treść podręcznika, a w niej:

 • Zadania rozwijające wszystkie umiejętności językowe i utrwalające zagadnienia wprowadzone w podręczniku;
 • Filmy gramatyczne ułatwiające zrozumienie zagadnień i struktur;
 • Dostęp do aplikacji online i zadań interaktywnych; 
 • Kody QR prowadzące do aplikacji online i zadań multimedialnych;
 • Sekcja Jetzt wird practisch, wprowadzająca komunikację w realnym kontekście językowym;
 • Numeracja stron identyczna jak podręczniku!
przejdź do sklepu

Kształcenie zdalne

Przygotowane pomoce i materiały dydaktyczne umożliwią sprawną realizację podstawy programowej z serią Trends w trybie nauki zdalnej:

 • Generator.dlanauczyciela.pl – baza zadań i testów o standardowym i obniżonym poziomie trudności, która ułatwi weryfikację wiedzy uczniów w czasie nauki zdalnej. PRZEJDŹ › 
 • Dlanauczyciela.pl –  ponad 600 materiałów dydaktycznych, które sprawdzają się zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i podczas kształcenia zdalnego. PRZEJDŹ  
 • E-booki – wersje elektroniczne podręczników dla klas 1 i 2 do zakresów podstawowego i rozszerzonego, z których można korzystać na komputerze i tablecie, również w trakcie nauki zdalnej PRZEJDŹ › 
 • Multibooki – oprogramowanie na tablice multimedialne z nagraniami audio, filmami, ćwiczeniami interaktywnymi. Znakomita pomoc w organizowaniu lekcji. PRZEJDŹ › 
 • Flipbooki - cyfrowa wersja cz. 1 i 2 podręcznika oraz innych zasobów. Można korzystać na komputerze i tablecie, również w trakcie nauki zdalnej. PRZEJDŹ › 
 • Filmy – video blogi inspirujące i angażujące ucznia do mówienia o swoich doświadczeniach; filmy gramatyczne ułatwiające zrozumienie zagadnień i struktur. Pomocne podczas nauki zdalnej. PRZEJDŹ › 
 • Banki pomysłów – materiały zapewniające dodatkową praktykę dla uczniów o różnych kompetencjach językowych i o różnych potrzebach edukacyjnych. Sprawdzą się zarówno w przygotowaniu do egzaminów, jak i podczas lekcji. PRZEJDŹ › 
 • Learning Apps i Quizlet – dodatkowe zadania interaktywne dostępne pod kodami QR w zeszycie ćwiczeń, Banku pomysłów i Książce Nauczyciela.
 • Lekcje okolicznościowe – materiał dodatkowy do realizacji podczas lekcji stacjonarnych i zdalnych. PRZEJDŹ 
 • Fiszki – słownictwo podzielone tematycznie oraz pytania otwarte sprawdzą się w przygotowaniu do matury ustnej. Uczeń może z nich korzystać, zarówno na telefonie, jak i komputerze. PRZEJDŹ › 
 • Portal terazmatura.pl – portal dla maturzystów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z kalendarzem przygotowań maturalnych, zadaniami maturalnymi i arkuszami, i innymi materiałami, które ułatwią przygotowania do egzaminu maturalnego. PRZEJDŹ › 

Dla nauczyciela

Nowoczesne, proste w obsłudze aplikacje wspierają nauczycieli zarówno w czasie przygotowań do lekcji, jak i w trakcie ich prowadzenia. Atrakcyjne materiały prezentacyjne skracają czas potrzebny na przygotowanie do zajęć i ułatwiają zainteresowanie uczniów przedmiotem.

 

Podręcznik Nauczyciela

Książka nauczyciela to publikacja, którą otrzymają wszyscy nauczyciele korzystający z podręczników #trends.

Zawiera:

 • strony z podręcznika z nadpisanymi odpowiedziami,
 • strony z zeszytu ćwiczeń z odpowiedziami,
 • transkrypcję nagrań pod kodami qr,
 • przewodnik po elementach serii i książce nauczyciela,
 • przewodnik po serii z propozycją wykorzystania materiałów dodatkowych i wskazaniem zadań, które można ominąć, gdy brakuje czasu,
 • QR kody do dodatkowych materiałów dla ucznia, np. filmów gramatycznych i videoblogów,
 • dodatkowe informacje kulturoznawcze,
 • wskazówki do pracy i rozgrzewki językowe na każdą lekcję.

Portal dlanauczyciela.pl

Zaloguj się i korzystaj z wartościowych i rzetelnie opracowanych materiałów dydaktycznych.

Na portalu nie tylko łatwo wyszukasz potrzebne pomoce, ale także stworzysz własne zestawy z dostępnych materiałów i znajdziesz aktualne informacje o nadchodzących inicjatywach edukacyjnych.

W serii „Trends” jest dostępnych wiele materiałów podzielonych na:  

 • dokumentację nauczyciela, m.in.: program nauczania, plany wynikowe, rozkłady materiału,
 • prowadzenie lekcji, m.in.: lekcje dodatkowe, ponad 100 transkrypcji, dyktanda, Książki Nauczyciela,
 • sprawdzanie wiedzy, m.in.: liczne kartkówki i testy, nagrania, klucze odpowiedzi,
 • materiały prezentacyjne, m.in.: Flipbooki, Multibooki, filmy gramatyczne, filmy do podręcznika z polskimi lub niemieckimi napisami, filmy dodatkowe, nagrania.
przejdź do portalu

 

generator.dlanauczyciela.pl

Zaloguj się i korzystaj z generatora, który ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów i skraca czas potrzebny na przygotowanie materiałów służących do oceny wiadomości i umiejętności uczniów.

Ponad 400 zadań sprawdzających wiedzę z tematów i działów podręczników „Trends” umożliwia przygotowanie testów, kartkówek i sprawdzianów w wersjach dla wielu grup.

przejdź do portalu

 

 

Multibook

Oprogramowanie na tablice interaktywne zawiera pełny podręcznik ucznia wraz z dodatkowymi ćwiczeniami interaktywnymi, nagraniami do zadań ćwiczących rozumienie ze słuchu oraz filmami.

Multibook Trends to:

 • multimedialne lekcje umożliwiające pracę  z tablicą interaktywną,
 • możliwość sprawdzania zadań z całą klasą,
 • nagrania do zadań ćwiczących sprawność słuchania,
 • w pełni interaktywne lekcje z filmami,
 • dodatkowy pakiet filmów gramatycznych.
pobierz

Reforma w szkole średniej – język niemiecki

Reforma systemu szkolnictwa, zainicjowana w 2017 roku przynosi zmiany organizacyjne, z którymi przyjdzie się zmierzyć nauczycielom języka niemieckiego w szkołach ponadpodstawowych już we wrześniu 2019 r. Są to zmiany zarówno na poziomie strukturalnym, jak i programowym.

Nacisk na rozwój komunikacji

Rozwój komunikacji, w tym komunikacji językowej i umiejętności współpracy z innymi, formułowania sądów i opinii, to nadrzędny cel kształcenia zapisany w nowej podstawie programowej. W serii #trends stawiamy na wsparcie ucznia w rozwoju komunikacji w języku niemieckim już od pierwszej zajęć.

 

Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Uczniowie zainteresowani przedmiotem mają większą motywację do nauki, dlatego tak ważna jest atrakcyjna forma przekazu treści i wskazówki dotyczące technik skutecznego uczenia się.

 

 

Konieczność wykorzystania autentycznych materiałów źródłowych

Uczniowie zainteresowani przedmiotem mają większą motywację do nauki. Nowa podstawa programowa podkreśla konieczność wykorzystywania autentycznych materiałów źródłowych, dlatego seria #trends zawiera nagrania autentyczne, vlogi odpowiednio przygotowane z myślą o młodzieży.

 

 

Potrzeba korzystania z narzędzi TIK na zajęciach języka obcego

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia, oznacza używanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) jako istotny element lekcji językowej. Oprogramowanie do tablicy interaktywnej, zasoby Internetu, w tym liczne aplikacje edukacyjne motywują do nauki i ułatwiają pracę nauczycielom.

Stopniowe przygotowania do matury już od klasy 1

Opracowane przez nas serie oraz łączące je repetytorium zagwarantują uczniom przygotowanie do egzaminu na poziomie podstawowym, nawet dla uczniów, którzy uczą się języka niemieckiego jako drugiego języka.   

 

Solidne wsparcie nauczyciela w czasie zmian

 Dla wszystkich nauczycieli korzystających z naszych serii do nauki języka niemieckiego przygotowaliśmy solidną dawkę wsparcia, która ułatwi pracę w okresie zmian.    

Zobacz także