Rozwiązania dostosowane do wieku i percepcji uczniów

W skutecznej edukacji niezwykle istotna jest dbałość o przystępność przekazu i jego atrakcyjna forma, która będzie motywowała ucznia do poznawania niełatwych zagadnień przedmiotowych i sprzyjała ich rozumieniu.

 

 

Przyjazny podręcznik, sprzyjający nauce

Atrakcyjne multimedia, bliskie uczniom

Zawarte w multitece materiały multimedialne – filmy, animacje, pokazy slajdów itp. – pomagają przedstawić treści przedmiotowe w sposób skuteczny dydaktycznie i angażujący uwagę ucznia.

 

Obejrzyj film na www.dlanauczyciela.pl

Wszystkie rozwiązania

Wsparcie w realizacji obszernych treści podstawy programowej

W sytuacji, gdy zakres treści przedmiotowych jest bardzo szeroki, nauczyciel i uczeń potrzebują rozwiązań koncentrujących się na wydajności procesu dydaktycznego i sprawnej realizacji wymagań podstawy programowej.

Efektywna i ciekawa praca z dużą liczbą lektur

Wyzwanie, jakim jest realizacja obszernej listy lektur obowiązkowych, w tym trudnych w odbiorze utworów z dawnych epok, wymaga przemyślanych i celowych działań, które stworzą możliwość wartościowej dydaktycznie pracy z tekstem, a zarazem będą sukcesywnie przygotowywać do matury.

Systematyczne przygotowania do matury już od klasy 1

Nowa podstawa programowa stawia przed uczniem wysokie wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności, co przełoży się na poziom matury. Dlatego już od pierwszej klasy warto rozwijać u uczniów kluczowe umiejętności maturalne, takie jak: interpretacja tekstu, krytyczne czytanie tekstu, kompetencje językowe i tworzenie wypowiedzi.