Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Naukę matematyki ułatwiają język odpowiednio dobrany do wieku ucznia, a także sposób przekazu. Dobrze wyjaśniona teoria przeplatana przykładami i ćwiczeniami sprawia, że wiedza matematyczna przyrasta stopniowo i jest lepiej zapamiętywana.

 

Na początek coś znanego

Pierwsze tematy są zbudowane wokół liczb i działań na nich – są to zagadnienia znane uczniom ze szkoły podstawowej.

 

Staranne wprowadzanie nowych treści

Wejście w nowy temat ułatwia odświeżenie wiadomości z poprzednich klas. Wprowadzanie nowych pojęć krok po kroku i ilustrowanie ich przykładami sprawiają, że uczniowie nadążają z nauką i umieją połączyć dotychczasową wiedzę z nową.

Odkrywanie, wyjaśnianie

Materiały prezentacyjne na lekcje zawarte w Multitece (m.in. kreator wykresów, animacje, plansze interaktywne) ułatwią zrozumienie nowych pojęć i zagadnień.

 

Wszystkie rozwiązania

Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Naukę matematyki ułatwiają język odpowiednio dobrany do wieku ucznia, a także sposób przekazu. Dobrze wyjaśniona teoria przeplatana przykładami i ćwiczeniami sprawia, że wiedza matematyczna przyrasta stopniowo i jest lepiej zapamiętywana.

Sprawna realizacja wymagań podstawy programowej

Sprawne omówienie materiału z zakresu podstawowego, szczególnie w klasie 1, zapewnią przemyślany układ treści, a także przygotowanie każdego tematu według stałej, uporządkowanej struktury. Krótkie, celnie opracowane tematy dobrze wyznaczą rytm pracy w szkole.

Systematyczne przygotowania do matury już od klasy 1

Matematyka jest przedmiotem obowiązkowym na maturze na poziomie podstawowym. Zakres materiału będzie obejmował znacznie więcej zagadnień niż obecnie, dlatego niezwykle ważne jest oswajanie uczniów z różnymi typami zadań egzaminacyjnych już od klasy 1.