Sprawna realizacja wymagań podstawy programowej

Sprawne omówienie materiału z zakresu podstawowego, szczególnie w klasie 1, zapewnią przemyślany układ treści, a także przygotowanie każdego tematu według stałej, uporządkowanej struktury. Krótkie, celnie opracowane tematy dobrze wyznaczą rytm pracy w szkole.

 

Dobrze zaplanowany układ treści

Bliskie problemowo grupy tematów występują obok siebie, co umożliwia płynne przechodzenie od jednego do drugiego tematu bez konieczności przypominania niektórych wiadomości.

 

Wiele publikacji – jeden układ treści

Układ treści we wszystkich publikacjach uzupełniających dla uczniów i nauczycieli jest taki sam jak w podręczniku.

 

Stała, uporządkowana struktura każdego tematu

Każdy temat przeznaczony jest na 1–2 godziny lekcyjne i dotyczy pojedynczego zagadnienia. Tematów jest dużo, ale tytuł każdego z nich od razu sugeruje, jakie zagadnienia są w nim omawiane. W obrębie tematu obok nowych pojęć zawsze znajdą się przykłady i ćwiczenia.

Komfort pracy nauczyciela, szybkie sprawdzanie zadań

Dobór zadań do rozwiązania na lekcji oraz w domu umożliwiają odpowiedzi i rozwiązania zadań umieszczone w Podręczniku Nauczyciela.

 

Wsparcie pracy nauczyciela, baza gotowych zadań

Generator testów i sprawdzianów zawiera setki zadań, w tym typu maturalnego, które ułatwią systematyczną kontrolę postępów uczniów. Pozwala skrócić czas potrzebny na przygotowanie dowolnych zestawów zadań.

 

Wszystkie rozwiązania

Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Naukę matematyki ułatwiają język odpowiednio dobrany do wieku ucznia, a także sposób przekazu. Dobrze wyjaśniona teoria przeplatana przykładami i ćwiczeniami sprawia, że wiedza matematyczna przyrasta stopniowo i jest lepiej zapamiętywana.

Sprawna realizacja wymagań podstawy programowej

Sprawne omówienie materiału z zakresu podstawowego, szczególnie w klasie 1, zapewnią przemyślany układ treści, a także przygotowanie każdego tematu według stałej, uporządkowanej struktury. Krótkie, celnie opracowane tematy dobrze wyznaczą rytm pracy w szkole.

Systematyczne przygotowania do matury już od klasy 1

Matematyka jest przedmiotem obowiązkowym na maturze na poziomie podstawowym. Zakres materiału będzie obejmował znacznie więcej zagadnień niż obecnie, dlatego niezwykle ważne jest oswajanie uczniów z różnymi typami zadań egzaminacyjnych już od klasy 1.