Systematyczne przygotowania do matury już od klasy 1

Matematyka jest przedmiotem obowiązkowym na maturze na poziomie podstawowym. Zakres materiału będzie obejmował znacznie więcej zagadnień niż obecnie, dlatego niezwykle ważne jest oswajanie uczniów z różnymi typami zadań egzaminacyjnych już od klasy 1.

 

 

 

Zadania typu egzaminacyjnego w podręcznikach

Zestawy zadań oznaczonych literą „M” po każdym dziale: Sposób na zadanie, Zadania testowe, Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi oraz Zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi ułatwiają kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań typu maturalnego.

Zadania typu egzaminacyjnego i zadania CKE w publikacjach uzupełniających

Dla każdej klasy do obu zakresów nauczania dostępne są skorelowane z podręcznikiem „MATeMAtyka” dodatkowe publikacje umożliwiające utrwalanie materiału dzięki różnym typom zadań egzaminacyjnych: zamkniętych, otwartych krótkiej odpowiedzi, otwartych rozszerzonej odpowiedzi.

Powtórzenie w klasie maturalnej  

Obszerne powtórzenie w klasie 4 całego materiału ze szkoły ponadpodstawowej pozwala na ugruntowanie wiedzy i skontrolowanie stopnia opanowania umiejętności sprawdzanych na maturze.

 

Wszystkie rozwiązania

Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Naukę matematyki ułatwiają język odpowiednio dobrany do wieku ucznia, a także sposób przekazu. Dobrze wyjaśniona teoria przeplatana przykładami i ćwiczeniami sprawia, że wiedza matematyczna przyrasta stopniowo i jest lepiej zapamiętywana.

Sprawna realizacja wymagań podstawy programowej

Sprawne omówienie materiału z zakresu podstawowego, szczególnie w klasie 1, zapewnią przemyślany układ treści, a także przygotowanie każdego tematu według stałej, uporządkowanej struktury. Krótkie, celnie opracowane tematy dobrze wyznaczą rytm pracy w szkole.

Systematyczne przygotowania do matury już od klasy 1

Matematyka jest przedmiotem obowiązkowym na maturze na poziomie podstawowym. Zakres materiału będzie obejmował znacznie więcej zagadnień niż obecnie, dlatego niezwykle ważne jest oswajanie uczniów z różnymi typami zadań egzaminacyjnych już od klasy 1.