Sprawna realizacja wymagań podstawy programowej

Sprawne omówienie materiału z zakresu podstawowego, szczególnie w klasie 1, zapewnią przemyślany układ treści, przygotowanie każdego tematu według stałej, uporządkowanej struktury, a także umieszczenie w podręcznikach ogromnej liczby zadań.

 

Łagodne wejście w nowe tematy

Tematy Warto powtórzyć to wprowadzenie do tematów z nowymi zagadnieniami. Dzięki takim powtórzeniom wybranych treści łatwiej jest się skupić na następujących po nich nowych, związanych z nimi zagadnieniach.

Dobrze zaplanowany układ treści

Grupy tematów bliskie problemowo są obok siebie, co umożliwia płynne przechodzenie od jednego do drugiego tematu bez konieczności przypominania niektórych wiadomości.

 

Stała, uporządkowana struktura każdego tematu

Każdy temat przeznaczony jest średnio na 2 godziny lekcyjne i obejmuje kilka zagadnień. Nowe pojęcia zawsze ilustrowane są przykładami, a bogaty zestaw zadań umożliwia ich stosowanie i utrwalanie.

Komfort pracy nauczyciela, szybkie sprawdzanie zadań

Celny dobór zadań do rozwiązania przez uczniów na lekcji oraz w domu umożliwiają odpowiedzi i rozwiązania zadań umieszczone w Podręczniku Nauczyciela.

 

Wsparcie pracy nauczyciela, baza gotowych zadań

Generator testów i sprawdzianów zawiera setki zadań, w tym typu maturalnego, które ułatwią systematyczną kontrolę postępów uczniów. Pozwala skrócić czas potrzebny na przygotowanie dowolnych zestawów zadań.

 

Wszystkie rozwiązania

Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Naukę matematyki ułatwiają język odpowiednio dobrany do wieku ucznia, a także sposób przekazu. Dobrze wyjaśniona teoria przeplatana przykładami i ćwiczeniami sprawia, że wiedza matematyczna układa się w jedną całość.

Sprawna realizacja wymagań podstawy programowej

Sprawne omówienie materiału z zakresu podstawowego, szczególnie w klasie 1, zapewnią przemyślany układ treści, przygotowanie każdego tematu według stałej, uporządkowanej struktury, a także umieszczenie w podręcznikach ogromnej liczby zadań.

Systematyczne przygotowania do matury już od klasy 1

Matematyka jest przedmiotem obowiązkowym na maturze na poziomie podstawowym. Zakres materiału będzie obejmował znacznie więcej zagadnień niż obecnie, dlatego niezwykle ważne jest oswajanie uczniów z różnymi typami zadań egzaminacyjnych już od klasy 1.