Systematyczne przygotowania do matury już od klasy 1

Matematyka jest przedmiotem obowiązkowym na maturze na poziomie podstawowym. Zakres materiału będzie obejmował znacznie więcej zagadnień niż obecnie, dlatego niezwykle ważne jest oswajanie uczniów z różnymi typami zadań egzaminacyjnych już od klasy 1.

 

 

Każdy temat prowadzi prosto do matury

Na zakończenie każdego tematu znajduje się zestaw zadań typu egzaminacyjnego Prosto do matury. Dzięki temu można na bieżąco sprawdzać nowe umiejętności, przydatne na maturze.

Zadania typu maturalnego po każdym dziale

Na zakończenie każdego działu zamieszczamy Powtórzenie składające się z trzech zestawów zadań: Zadania zamknięte, Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi oraz Zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi.

 

Sposób na zadanie maturalne „M”

Wybrane przykłady i ich rozwiązania oznaczyliśmy literą „M”. Prezentują one kilka metod rozwiązywania wybranego zadania zamkniętego, co pozwala na poznanie różnych strategii egzaminacyjnych.

 

Powtórzenie w klasie maturalnej  

Obszerne powtórzenie całego materiału szkoły ponadpodstawowej pozwala na ugruntowanie wiedzy i skontrolowanie stopnia opanowania umiejętności sprawdzanych na maturze.

 

Wszystkie rozwiązania

Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Naukę matematyki ułatwiają język odpowiednio dobrany do wieku ucznia, a także sposób przekazu. Dobrze wyjaśniona teoria przeplatana przykładami i ćwiczeniami sprawia, że wiedza matematyczna układa się w jedną całość.

Sprawna realizacja wymagań podstawy programowej

Naukę matematyki ułatwiają język odpowiednio dobrany do wieku ucznia, a także sposób przekazu. Starannie opracowana część teoretyczna podręcznika przeplatana przykładami sprawia, że wiedza matematyczna układa się w jedną całość.

Systematyczne przygotowania do matury już od klasy 1

Matematyka jest przedmiotem obowiązkowym na maturze na poziomie podstawowym. Zakres materiału będzie obejmował znacznie więcej zagadnień niż obecnie, dlatego niezwykle ważne jest oswajanie uczniów z różnymi typami zadań egzaminacyjnych już od klasy 1.