Zobacz inspirujące materiały multimedialne

 

Zabierz klasę w wirtualną podróż edukacyjną


Przedmioty przyrodnicze - obejrzyj film

Przedmioty humanistyczne - obejrzyj film

Matematyka - obejrzyj film

Multiteka

Wejdź na dlanauczyciela.pl i pobierz aplikację Multiteka, czyli bibliotekę multimedialnych zasobów.  Można  je pogrupować zgodnie z konspektem lekcji. Znajdujące się w Multitece filmy edukacyjne, animacje, pokazy slajdów, symulacje i mapy interaktywne pomagają przedstawić treści przedmiotowe w sposób skuteczny dydaktycznie i atrakcyjny dla ucznia. W poznawaniu metod badawczych ważną rolę odgrywają filmy z doświadczeniami biologicznymi, chemicznymi czy fizycznymi. Pozwalają prześledzić ich przebieg oraz stanowią niezastąpioną pomoc w przypadku braku odpowiedniego wyposażenia pracowni przedmiotowej. Materiały multimedialne pobudzają wyobraźnię uczniów i sprzyjają skupieniu ich uwagi podczas zajęć.

Poznaj wybrane zasoby Multiteki

Rozumiemy, jak ważne jest zainteresowanie uczniów przedmiotem oraz tłumaczenie złożonych zagadnień przedmiotowych. Zależy nam na wspieraniu nauczycieli i uczniów w osiąganiu sukcesu dydaktycznego. Z tego powodu już na początku roku szkolnego 2019/2020 udostępnimy atrakcyjne materiały prezentacyjne dostosowane do wymagań nowej podstawy programowej, skorelowane z podręcznikami. Multiteki będą dostępne w portalu dlanauczyciela.pl.

Język polski: Krótki przewodnik po życiu i twórczości Jana Kochanowskiego

Matematyka, szkoła branżowa: Mnożenie ułamków

Biologia: Oddychanie tlenowe

Biologia: Doświadczenia biologiczne do nowej podstawy programowej

Chemia: Chlorek sodu

Geografia: Globalna cyrkulacja atmosfery

Geografia: Komórka cyrkulacyjna Hadleya

Historia: Jak funkcjonowała demokracja ateńska?

Wiedza o społeczeństwie: Efekt obojętnego przechodnia. Czemu sobie nie pomagamy?

Plastyka: Czym są asamblaże i instalacje? Jak je interpretować?

Przedsiębiorczość: Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej

Multimedia Nowej Ery

Pomocne w organizacji urozmaiconych i efektywnych dydaktycznie zajęć.