Jak zainteresować uczniów przedsiębiorczością?

Wzbudzenie u uczniów zainteresowania podstawami przedsiębiorczości oraz przekonanie ich o przydatności nabywanych umiejętności zwiększy ich motywację do nauki, a tym samym ułatwi pracę na lekcji.

 

Angażuj uwagę uczniów na lekcji

Intrygujące pytania, czy bezpośrednie zwroty do uczniów ułatwiają zainteresowanie przedmiotem oraz pomagają skupić ich uwagę na zajęciach.

Odwołuj się do przykładów z życia codziennego

Przykłady z codziennego życia pomagają zrozumieć omawiane treści z przedsiębiorczości oraz zachęcają do czynnego uczestnictwa w lekcjach.

Rozbudzaj zainteresowanie uczniów poprzez ciekawostki

Ciekawostki przyciągają uwagę uczniów i zwiększają atrakcyjność każdej lekcji podstaw przedsiębiorczości.

 

 

Wszystkie rozwiązania

Przedsiębiorczość – to co praktyczne i przydatne w życiu

W nauczaniu podstaw przedsiębiorczości najważniejsze jest łączenie teorii z praktyką oraz wskazywanie uczniom, jak bardzo kompetencje nabywane przez nich na lekcjach podstaw przedsiębiorczości są użyteczne w codziennym życiu.

Umiejętności miękkie na dobry start!

Aby przedmiot podstawy przedsiębiorczości uznawany był przez uczniów za ciekawy i przydatny w życiu, najlepiej zacząć jego nauczanie od jednego z najważniejszych zagadnień – komunikacji interpersonalnej.

Rozwiązania dostosowane do wieku i percepcji uczniów

Współczesne pokolenie uczniów jest przyzwyczajone do odbioru różnorodnych form przekazu oraz treści podzielonych na małe porcje. Dlatego tak ważne jest dostosowanie form przekazu oraz języka publikacji do wieku i percepcji uczniów.