Ocenianie szkolne w czasach zdalnej nauki

Zapraszamy na retransmisję webinarium o ocenianiu szkolnym.

Prowadząca: Barbara Sękalska

Program webinarium:

  1. Ocenianie w kontekście prawa oświatowego
  2. Funkcje oceniania
  3. Ocenianie sumujące i kształtujące
  4. Ocenianie na odległość
  5. Indywidualizacja nauczania i oceniania.

Obejrzyj webinarium: