Przygotowanie do egzaminów

Ofertę Nowej Ery uzupełniają produkty z obszaru przygotowania do matury, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.