Ola, Adam i ich świat. Czytanki

Pewny start. Świat wokół mnie. Materiał edukacyjny

Autorzy: Klaro-Celej Lidia, Szostak Barbara

Publikacja składa się z 20 czytanek wiążących się z realnymi sytuacjami spotykanymi w codziennym życiu.
Zamieszczone tu teksty mają swoich bohaterów - Olę i Adama.
Wszystkie czytanki są napisane w języku tzw. łatwym do czytania, do każdej dobrano ciekawe ilustracje i zdjęcia.
Dodatkowo czytankom towarzyszą pytania sprawdzające, czy uczeń zrozumiał tekst.