Opisać świat. Klasa 1

Podręcznik do języka polskiego dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 757/1/2015
Autorzy: Pod redakcją Macieja Szulca

Podręcznik do języka polskiego „Opisać świat” dla klasy 1 gimnazjum łączy treści literacko-kulturowe i językowe. Dzięki temu publikacja oferuje kompletny kurs przedmiotowy i pozwala na kształcenie umiejętności wskazanych w podstawie programowej.

  • Umożliwia poznawanie literatury w przystępny i usystematyzowany sposób dzięki problemowemu układowi treści, wzmocnionemu spiralną chronologią.
  • Zachęca do rozwijania kompetencji czytelniczych poprzez przemyślany dobór tekstów literackich, w tym najnowszych książek chętnie czytanych przez młodzież.
  • Ułatwia kształcenie umiejętności odbioru przekazów ikonicznych z różnych epok dzięki atrakcyjnej prezentacji dzieł sztuki.
  • Pozwala doskonalić umiejętność analizy i interpretacji utworu za pomocą kompletnej obudowy tekstu.
  • Skutecznie rozwija umiejętności językowe poprzez przewagę ćwiczeń nad teorią.