Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (M.42.)

Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych

Autorzy: Rafał Burdzik, Mariusz Szymańczak, Marek Zalewski

Podręcznik „Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (M.42.)” to kompendium wiedzy niezbędne w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

  • Zawiera informacje opisane w podstawie programowej jako M.42. Dostarcza m.in. wiedzy, jak stworzyć wizerunek firmy,  założyć działalność gospodarczą i zatrudnić pracowników, korzystając z różnych form zatrudnienia.
  • Zawiera wiele rozwiązań ułatwiających zrozumienie i zapamiętanie treści, w tym podsumowania rozdziałów w postaci streszczeń, pytania i polecenia sprawdzające oraz zadania praktyczne. Wszystkie te elementy umożliwiają jak najlepsze przygotowanie do egzaminu zawodowego.
  • Zapewnia przygotowanie do egzaminu z zakresu kwalifikacji. Cele każdego rozdziału wymie­nione w punktach odpowiadają wymaganiom podstawy progra­mowej kształcenia w zawodach, które są jednocześnie wymaga­niami egzaminacyjnymi z zakresu kwalifikacji M.42.