Orientacja przestrzenna. Karty pracy. Poziom 3

Orientacja przestrzenna. Karty pracy. Poziom 3

Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne

Autorzy: Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska

Orientację przestrzenną trudno jest oddzielić od innych procesów zmysłowych, takich jak percepcja wzrokowa, czuciowa, słuchowa czy koncentracja uwagi. W życiu codziennym każda indywidualna organizacja przestrzeni odbywa się jednocześnie w oparciu o spostrzeganie i odbieranie bodźców wielomodalnych.

Prawidłowa orientacja przestrzenna jest efektem współpracy kilku kanałów wielozmysłowych, przede wszystkim: dotykowego, wzrokowego, kinestetycznego i słuchowego. Z tego względu publikacja "Zajęcia rewalidacyjne. Orientacja przestrzenna. Poziom 3" zawiera propozycje ćwiczeń łączących wszystkie wymienione aspekty.
Proponowane karty pracy służą rozwijaniu i utrwalaniu umiejętności nazywania i oceny stosunków przestrzennych, dodatkowo pozwalają na ćwiczenie percepcji wzrokowej, pamięci, koncentracji, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Publikacja zawiera 90 kart o zróżnicowanym poziomie trudności i aktywności. Zadania w kartach pracy polegają m.in. na:

  •  wykreślaniu
  •  samodzielnym uzupełnianiu
  •  odczytywaniu współrzędnych, nazw kierunków
  •  postępowaniu według instrukcji
  •  czytaniu wykresów.

Proponowane aktywności nie bazują na odtwórczym działaniu ucznia, ale prowokują do kreatywnych działań, gier, samodzielnego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia i wdrażają do aktywności w parach lub grupach.

Z publikacji mogą korzystać:

  • pedagodzy specjalni
  • terapeuci pedagogiczni.