Percepcja wzrokowa. Karty pracy. Poziom 3

Percepcja wzrokowa. Karty pracy. Poziom 3

Pewny Start. Zajęcia rewalidacyjne

Autorzy: Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska

Odbiorcą publikacji są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy mają problemy z rozpoznawaniem i różnicowaniem bodźców wzrokowych, a tym samym deficyty w zakresie orientacji w otoczeniu, poruszania się, oceny odległości, kształtu i wielkości przedmiotów.

Materiał zawiera 102 karty z różnymi zadaniami – są wśród nich: wykreślanki, wycinanki, zabawy ze spinnerem, zadania z odnajdywaniem różnic, osią symetrii, kodowaniem, zadania matematyczne.

Ćwiczenia są spójne tematycznie z podstawą programową i preferowanymi przez nauczycieli aktywnościami. Zawierają elementy logicznego myślenia i programowania.

Tematyka:

  •  pory roku, miesiące
  •  symbole pogody
  •  święta i ich symbole
  •  owady, rośliny, zwierzęta
  •  przybory szkolne
  •  miasta w Polsce i w Europie
  •  figury i kształty
  •  liczby i działania matematyczne