Pewny start. Aktywni zawodowo. Rękodzieło. PAKIET

Pewny start. Aktywni zawodowo. Rękodzieło. PAKIET

Karty pracy 1-2, materiał edukacyjny

Autorzy: Joanna Hryń, Krystyna Rapiej, Anna Minkiewicz

Pewny start - seria publikacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Aktywni zawodowo - pakiet zawiera:

Rękodzieło Karty pracy 1
Rękodzieło Karty pracy 2
ABC Rękodzieła Materiał edukacyjny

Z publikacji mogą korzystać uczniowie: 

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczający do branżowych szkół specjalnych
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczący się w starszych klasach w szkole podstawowej oraz uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy.


Materiał może być wykorzystany również na zajęciach rozwijających kreatywność.