Planeta Nowa 2

Podręcznik do geografii dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 7/2/2009/2015
Autorzy: Dawid Szczypiński, Mirosław Wójtowicz

Podręcznik „Planeta Nowa 2” jest przeznaczony do nauczania geografii w gimnazjum. W przejrzysty sposób prezentuje treści dotyczące geografii regionalnej świata.

  • Umożliwia skuteczne przyswojenie wiedzy na temat warunków naturalnych, ludności oraz gospodarki poszczególnych krajów, regionów i kontynentów, dzięki tradycyjnemu układowi treści lekcji.
  • Kształci umiejętność analizy oraz interpretacji map za pomocą czytelnych map na początku rozdziałów oraz w poszczególnych jednostkach lekcyjnych.
  • Rozbudza pasję poznawania świata poprzez atrakcyjne strony Oczami podróżnika, zawierające ciekawostki oraz wspaniałe fotografie z różnych zakątków Ziemi.
  • Ułatwia przygotowanie się do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom oraz testom Sprawdź się!