Planeta Nowa 2

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla gimnazjum

Autorzy: Maria Kucharska

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla gimnazjum „Planeta Nowa 2” zawiera wiele różnorodnych zadań dotyczących geografii regionalnej świata. Skutecznie kształci kluczowe umiejętności, takie jak praca z mapą, oraz pomaga utrwalić zdobytą wiedzę.

  • Pozwala na przećwiczenie umiejętności czytania map oraz oznaczania na nich różnych zjawisk dzięki licznym zadaniom z mapami.
  • Ułatwia naukę korzystania z map ogólnogeograficznych dzięki elementowi Sprawdź, czy znasz mapę!
  • Pomaga kształcić kluczowe umiejętności geograficzne, takie jak obliczanie współczynnika przyrostu naturalnego, za pomocą Samouczków.
  • Umożliwia kształcenie umiejętności analizy i interpretacji danych statystycznych dzięki zadaniom z danymi liczbowymi.
  • Ułatwia indywidualizację nauczania poprzez zróżnicowanie stopnia trudności ćwiczeń Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.
  • Pomaga w usystematyzowaniu wiedzy dzięki elementowi Zapamiętaj!
  • Pozwala skutecznie przygotować się do sprawdzianów oraz egzaminu gimnazjalnego dzięki Testom powtórzeniowym do poszczególnych rozdziałów oraz elementowi To było na egzaminie!
  • Rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotem poprzez elementy Korzystam z informacji, które zawierają ciekawe treści połączone z zadaniami, a także Krzyżówki geograficzne.
  • Zachęca do poszerzania wiedzy uczniów i urozmaica pracę na lekcji dzięki dodatkowym zadaniom oraz animacjom umieszczonym pod kodami dostępu (QR).