Planeta Nowa 3

Podręcznik do geografii dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 7/3/2010/2016
Autorzy: Mariusz Szubert

Podręcznik „Planeta Nowa 3” jest przeznaczony do nauczania geografii w gimnazjum. W przejrzysty sposób prezentuje treści dotyczące geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej Polski.

  • Pomaga zrozumieć kluczowe treści z geografii fizycznej Polski dzięki atrakcyjnym infografikom oraz sekwencyjnym ilustracjom.
  • Kształci umiejętność analizy oraz interpretacji map za pomocą licznych czytelnych map tematycznych Polski.
  • Ułatwia porządkowanie wiedzy i powtórzenie wiadomości przed sprawdzianami dzięki Podsumowaniom oraz testom Sprawdź się!
  • Rozbudza pasję poznawania Polski poprzez atrakcyjne strony Oczami podróżnika, zawierające ciekawostki oraz wspaniałe fotografie z różnych zakątków naszego kraju.