Planeta Nowa 6

Planeta Nowa 6

Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Nowa edycja 2022-2024

Nr dopuszczenia: 906/2/2019
Autorzy: Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

NOWA EDYCJA 2022-2024

Podręcznik „Planeta Nowa” dla klasy 6 szkoły podstawowej w przejrzysty sposób prezentuje treści dotyczące współrzędnych geograficznych, ruchów Ziemi, środowiska przyrodniczego Europy oraz wybranych krajów naszego kontynentu. W treść lekcji o krajach europejskich zostały umiejętnie wplecione podstawy geografii społeczno-ekonomicznej, z którymi uczniowie zetkną się po raz pierwszy w toku nauczania.

  • Ułatwia młodszemu uczniowi zrozumienie treści lekcji dzięki prostemu językowi, krótkim akapitom, wytłuszczeniu ważnych informacji oraz jednokolumnowemu układowi tekstu.
  • Kształci umiejętność posługiwania się współrzędnymi geograficznymiza pomocą licznych samouczków Nic trudnego!
  • Pomaga zrozumieć ważne treści dotyczące ruchów Ziemi dzięki wielu starannie opracowanym ilustracjom oraz infografikom.
  • Umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarkidzięki prostym, czytelnym mapom, wykresom i schematom.
  • Ułatwia porządkowanie wiedzy i powtarzanie wiadomości przed sprawdzianami dzięki takim elementom, jak To najważniejsze!po każdej lekcji, Podsumowania i testy Sprawdź się! na końcu rozdziałów oraz Słowniczek na końcu podręcznika.
  • Rozbudza pasję poznawania Europyza pomocą ciekawostek oraz wspaniałych fotografii z różnych zakątków naszego kontynentu zamieszczonych na stronach Oczami podróżnika.