PLANETA NOWA klasa 7. Książka Nauczyciela

PLANETA NOWA klasa 7. Książka Nauczyciela

Książka Nauczyciela

Autorzy: praca zbiorowa

Książka Nauczyciela „Planeta Nowa” jest przeznaczona dla nauczycieli geografii uczących z podręcznika „Planeta Nowa” dla klasy 7 szkoły podstawowej. Skutecznie wspomaga codzienną pracę dzięki różnorodnym materiałom dydaktycznym.

  • Ułatwia rozplanowanie treści nauczania geografii na cały rok szkolny dzięki przejrzystemu rozkładowi materiału z planem dydaktycznym.
  • Wspomaga w obiektywnym ocenianiu wiedzy i umiejętności uczniów dzięki szczegółowym wymaganiom na poszczególne oceny (Przedmiotowe Zasady Oceniania).
  • Pomaga rozbudzić zainteresowanie uczniów przedmiotem za pomocą inspirujących scenariuszy lekcji.
  • Urozmaica pracę na lekcji poprzez dodatkowe karty pracy.
  • Umożliwia sprawdzenie stopnia opanowania materiału nauczania dzięki kartkówkom i testom sprawdzającym.