Planeta Nowa NEON. Klasa 7

Planeta Nowa NEON. Klasa 7

Podręcznik do geografii do szkoły podstawowej. Nowość! Edycja 2023–2025

Nr dopuszczenia: 906/3/2023/z1
Autorzy: Szubert Mariusz, Rachwał Tomasz

Nowość! Edycja 2023–2025

  • Zawiera najbardziej aktualne dane statystyczne przedstawione na mapach, wykresach i w tabelach, a także informacje dotyczące wydarzeń, które w ostatnim czasie wpłynęły na sytuację demograficzną i gospodarczą Polski, takich jak pandemia COVID-19 czy wojna w Ukrainie.
  • Ułatwia zrozumienie treści dotyczących geografii fizycznej Polski dzięki elementowi Aby lepiej zrozumieć zawierającemu podstawowe treści z geografii fizycznej ogólnej.
  • Umożliwia przypomnienie i rozwinięcie najważniejszych umiejętności z klas 5 i 6 dotyczących pracy z mapą dzięki materiałowi dodatkowemu Praca z mapą na lekcjach geografii zamieszczonemu na początku podręcznika.
  • Umożliwia kształcenie umiejętności pracy z mapą dzięki dużym i czytelnym mapom ogólnogeograficznym Europy i Polski zamieszczonym na wklejce na końcu podręcznika.
  • Rozbudza pasję poznawania świata poprzez atrakcyjne strony Oczami podróżnika zawierające ciekawostki oraz wspaniałe fotografie z różnych zakątków Polski.
  • Pozwala osiągnąć efekt synergii w nauce geografii dzięki połączeniu tradycyjnego podręcznika z NEONbokiem Podręcznika, który zawiera ponad 230 zasobów cyfrowych umożliwiających zrozumienie i zapamiętanie zagadnień geograficznych, a także przećwiczenie kluczowych umiejętności przedmiotowych.

 

Włącz wyższy standard nauczania. NEON

Dostęp do spójnego systemu rozwiązań edukacyjnych NEON jest możliwy w ramach oferty dotacyjnej dla serii Planeta Nowa – NEON.