Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 906/4/2018
Autorzy: Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

Podręcznik „Planeta Nowa” jest przeznaczony do nauczania geografii w klasie ósmej szkoły podstawowej. W przejrzysty sposób prezentuje treści dotyczące geografii regionalnej świata (Azja, Afryka, Ameryka, Australia i obszary okołobiegunowe).

  • Ułatwia zrozumienie i skuteczne zapamiętanie złożonych procesów i zależności z geografii fizycznej z pomocą atrakcyjnych infografik oraz dużych i czytelnych ilustracji.
  • Umożliwia szybką lokalizację obiektów geograficznych omawianych na lekcji dzięki mapom politycznym oraz ogólnogeograficznym zamieszczonym na początku każdego rozdziału.
  • Kształci umiejętność analizy oraz interpretacji map dzięki wielu czytelnym mapom tematycznym.
  • Umożliwia kształcenie umiejętności analizy danych statystycznych oraz formułowania wniosków na podstawie licznych przejrzystych wykresów oraz tabel.
  • Ułatwia porządkowanie wiedzy oraz powtarzanie wiadomości przed sprawdzianami na podstawie Podsumowań oraz testów Sprawdź się!
  • Rozbudza pasję poznawania świata przez prezentację ciekawostek oraz wspaniałych fotografii z różnych zakątków globu na stronach Oczami podróżnika.