Podręcznik Puls życia dla klasy 6

Nr dopuszczenia: 844/2/2019
Autorzy: Joanna Stawarz

Podręcznik „Puls życia” do biologii dla klasy 6 zawiera treści dotyczące królestwa zwierząt. Umożliwia stopniowe poznawanie kolejnych grup bezkręgowców i kręgowców, ich charakterystycznych cech oraz przystosowań do środowiska, w którym żyją.

  • Ułatwia przyswojenie treści dzięki krótkim zdaniom napisanym prostym językiem.
  • Nakierowuje ucznia na najważniejsze treści przez elementy Zwróć uwagę na oraz To najważniejsze!
  • Pomaga w nauce trudniejszych zagadnień dzięki atrakcyjnym, czytelnym infografikom.
  • Umożliwia wykorzystanie wiedzy w praktyce dzięki oryginalnym rozwiązaniom dydaktycznym, np. tablicom Rozpoznaj...
  • Skłania do dyskusji i rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotem za pomocą elementu Co o tym sądzisz?
  • Ułatwia powtórzenie materiału przed sprawdzianami dzięki czytelnemu Podsumowaniu oraz testom Wiesz czy nie wiesz? umieszczonym po każdym dziale.
  • Rozwija zainteresowanie uczniów przedmiotem dzięki oznaczonym wyraźnie treściom Dowiedz się więcej.